Psykologin toimi psykoosisairauksien poliklinikalla - Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA

NUMEROTUNNISTE 7

PSYKOLOGIN toimi, psykoosisairauksien vastuualueella, psykoosisairauksien poliklinikalla Tampereen Tipotien toimipisteellä.

Psykoosisairauksien poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan pääasiassa psykoosisairauksia sairastavia potilaita, sekä potilaita, joiden oirekuvassa ja toimintakyvyn vaikeuksissa on psykoosisairautta lähestyviä piirteitä. Sairaala toimii opetussairaalana.

Tehtävän sisältö:
Psykologin tehtävässä osallistut potilaan arviointiin ja hoidon suunnitteluun osana moniammatillista työryhmää, teet psykologisia tutkimuksia diagnostiikan ja hoitosuunnitelman tueksi, sekä toteutat yksilö- ja ryhmämuotoista psykososiaalisia hoito- ja kuntoutusmenetelmiä. Teet työtä potilaan ja hänen läheistensä sekä muun verkoston kanssa.

Edellytämme sinulta kokemusta psykologisten tutkimusten tekemisestä ja halua perehtyä psykiatriseen erotusdiagnostiikaan, hoidon suunnitteluun ja psykologiseen menetelmäosaamiseen psykiatrian kontekstissa.

Eduksi luemme psykologisten tutkimusmenetelmien laaja-alaisen osaamisen ja lisäkouluttautuneisuuden. Eduksi luemme myös muun työssä sovellettavan lisäkouluttautuneisuuden.

Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja, itsenäistä työotetta ja kykyä toimia oman ammattikunnan edustajana moniammatillisessa työryhmässä.

Hakukelpoisuus: Kelpoisuusehtona on laillistettu psykologi.

Työsuhteen tyyppi ja työaika: Vakituinen toimi, kokopäivätyö.

Koeaika: 6kk.

Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus: KVTES, toimi täytetään sopimuksen mukaan.

Vaadittavat todistukset: Toimeen valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja ja 55 §:n mukainen hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys.

Tiedustelut: psykologi Petra Sainio, puh. 044 481 1252 tai petra.sainio@pshp.fi

Hakumenettely: Toimea haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakemuksella. Hakemuslomake löytyy Taysin sivuilta https://www.tays.fi/rekrytointi. Tointa voi hakea myös kirjallisella hakemuksella, jossa on mainittava haettavan toimen numerotunniste, nimike ja sijoituspaikka. Hakemukseen suositellaan liitettäväksi CV. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteeseen: Tampereen yliopistollinen sairaala, kirjaamo, PL 2000, 33521 Tampere.

Hakuaika päättyy 22.1.2021 klo 14.30.

Lisätietoja

https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Meille_toihin

Tutustu työnantajaan

Tiedustelut: psykologi Petra Sainio, puh. 044 481 1252 tai petra.sainio@pshp.fi

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Osoite: Tipotie 4, 33230 Tampere