Psykologvikariet - Porvoon kaupunki

Vi är stolta över våra mångsidiga social- och hälsovårdstjänster och vårt mod att förnya tjänsterna fördomsfritt tillsammans med invånare i olika åldrar. Vi betonar kvalitet och utvecklingsmöjligheter både i verksamhet och för personalen. Människan och den smidiga vardagen är viktiga för oss.

Borgå stads familjerådgivning lediganslår ett vikariat fr.o.m. 17.5-31.12.2021 eller enligt överenskommelse.

Familjerådgivningen ger handledning och rådgivning samt utför olika undersökningar och erbjuder terapi. Arbetsgruppen omfattar psykologer, socialarbetare, en sjukskötare och en byråsekreterare. Arbetet kan omfatta individuella träffar samt par- och familjeträffar och nätverksarbete. Till verksamheten hör även olika stödgrupper, till exempel skilsmässogrupper för barn och vuxna. Utöver klientarbete erbjuder familjerådgivningen också konsultation och utbildning för sina samarbetspartner.

Behörighetskravet är behörighet som psykolog enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94). Även studerande som snart utexamineras samt personer med intresse för deltidsarbete beaktas. Som merit räknas övrig specialkompetens och erfarenhet av arbete inom familjerådgivning samt muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken.

Innan valet fastställs bör den som väljs visa upp ett brottsregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Arbetstiden är 37,45 h/vecka. Prövotid 4 månader.

Skicka din ansökan senast 10.52021 före kl. 9 via Sök Nu-länken.

Läs mer

https://www.borga.fi/familjeradgivningen

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare uppgifter ger Netta Berglöf-Haverinen tfn 040 8013973 netta.berglof-haverinen@porvoo.fi och servicechef Kristina Huopalainen tfn 040 7784498 kristina.huopalainen@porvoo.fi

Lära dig mer om oss

Familjerådgivning

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer. Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Konstfabriksgatan 4 C, 3 vån, 06100 Porvoo
Borgå stad - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat