Pt. tuntiopettaja, matematiikka ja kemia - Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lapin koulutuskeskus REDU on Lapin suurin ammatillinen koulutuskeskus ja toiminta-alueemme on koko Lappi. Kiinteät toimintayksiköt sijaitsevat Kemijärvellä, Kittilässä, Rovaniemellä ja Sodankylässä.

Lapin koulutuskeskus REDUssa voi hankkia ammatillista osaamista niin oppilaitoksessa kuin oppisopimuksella kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta liikunta-alaa. Lisäksi REDUssa on VALMA- ja TELMA-koulutusta. Ammatillinen koulutus on muutoksessa ja myös REDU on muuttamassa toimintamallejaan yhä enemmän asiakaslähtöisempään suuntaan ja tiivistää entisestään työelämäyhteistyötä.

Lapin koulutuskeskus REDUssa ilmoitetaan haettavaksi PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJA, MATEMATIIKKA JA KEMIA. Tehtävä on vakinainen. Opetusta ja ohjausta on Rovaniemen ja mahdollisesti maakunnan toimintayksiköissä.

Tehtävät
-opetettavat aineet matematiikka ja kemia
-opetusta ja ohjausta eri perustutkintojen yhteisissä tutkinnon osissa ja ammatillisissa tutkinnon osissa eri toimintayksiköissä Rovaniemellä ja mahdollisesti maakunnassa.
-verkko-opetuksen ja ohjauksen suunnittelu ja toteuttaminen

Edellytämme
-asetuksen 986/1998 mukaista yhteisten opintojen opettajan kelpoisuutta
-ammatillisen toisen asteen koulutuksen hyvää tuntemusta
-verkko-opetustaitoja
-valmiutta tiimiopettajuuteen ja tiimeissä toimimiseen
-hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja
-omatoimista, kehittävää, laatutietoista, joustavaa ja yhteistyöhön perustuvaa työotetta erilaisissa verkostoissa
-matkustusvalmiutta

Arvostamme
- monipuolista kokemusta ammatillisen toisen asteen koulutuksen Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen -tutkinnon osan opetuksesta
-kokemusta sekä nuorten että aikuisten opetustehtävistä
-hyvää englannin kielen taitoa

Valitun henkilön on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen valinnan vahvistamista. Tehtävässä on mahdollinen kuuden kuukauden koeaika. YT-neuvottelun kohderyhmässä olevat henkilöt huomioidaan ensisijaisesti tehtävää täytettäessä.

Lisätietoja

http://www.redu.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa toimialapäällikkö Saila Peteri, p. 040 843 7661, e-mail etunimi.sukunimi@redu.fi

Lapin koulutuskeskus REDU
Osoite: Korvanranta 50, 96300 Rovaniemi

Lapin koulutuskeskus REDU on Lapin suurin ammatillinen koulutuskeskus ja toiminta-alueemme on koko Lappi.