Puheterapeutti - Kuopion kaupunki

Puheterapeutti - Kuopion kaupunki

Kuopion kaupungin terveydenhuollon palvelualueella avohoidon palveluissa terveydenhoidon yksikössä on haettavana 2 puheterapeutin vakituista tehtävää. Aloitus sopimuksen mukaan.

Sinua odottaa mielenkiintoinen ja monipuolinen työ osaavassa puheterapiatiimissä perusterveydenhuollon tehtävissä.

Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa työn sisältöön, saat tukea kokeneilta kollegoilta ja voit kehittää osaamistasi osallistumalla koulutuksiin.

Asiakkaina ovat pääosin alle kouluikäiset lapset. Keskeisiä tehtäviä ovat asiakkaan tutkiminen, kuntoutus sekä vanhempien ja asiakkaan lähiyhteisöjen ohjaaminen. Yhteistyökumppaneina ovat mm. lasten kuntoutustyöryhmä, toimintaterapeutit, perheneuvolan psykologit ja varhaiskasvatuksen henkilöstö.

Kuopion kaupunki tarjoaa työntekijöilleen erilaisia henkilöstöetuja esim. ePassin, jota voit käyttää liikuntaan, kulttuuriin ja työmatkoihin. Kaupungin työntekijänä saat myös erilaisia etuja moniin tapahtumiin ja kuopiolaisiin kauppaliikkeisiin.

Kelpoisuusehtona tehtävään on laillistettu puheterapeutti. Todistus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitetusta terveydenhuollon ammattihenkilöstä.

Tehtävän työaika on 38.75 h/vko.

Palkka: 3191,15 €/kk + 400 €:n rekrytointilisä

Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun tulee esittää 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan, rikosrekisteriote lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukaisesti, todistus terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä (559/1994).
Edellytämme valitulta tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotesuojaa.

Lisätietoja

http://www.kuopio.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa puheterapeutti, tiimivastaava Tiina Kangasaho, puh. 044 718 6512, tiina.kangasaho@kuopio.fi

Kuopion kaupunki, 600005 Perusturva- ja terveyslautakunta, 710004 Terveydenhuollon palvelualue, 710003 Avohoidon palvelut, 712002 Terveydenhoidon palvelut
Osoite: Kuopio