Puheterapeutti - Kangasalan kaupunki

Kangasalan kaupungissa on haettavana 15.6.2020 klo 15:00 mennessä

PUHETERAPEUTIN TYÖSUHDE perheneuvolassa

Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueella on haettavana puheterapeutin työsuhde perheneuvolassa. Puheterapeutin toimipaikka on Kangasalan terveyskeskuksessa, jossa työskentelee myös toinen puheterapeutti.

Puheterapeutti on puheen, kielen ja kommunikaation ongelmien asiantuntija perheneuvolan työryhmässä. Puheterapeutti arvioi lapsen puheen, vuorovaikutuksen ja kielellisen kehityksen taitoja, suunnittelee tarvittavat tukitoimet ja toteuttaa niitä yhteistyössä lapsen vanhempien ja varhaiskasvatuksen/koulun ja tarvittaessa perheneuvolan tiimin työntekijöiden kanssa. Lisäksi puheterapeutin tehtävänä on aikuisasiakkaiden puheen, kielen, äänen ja kommunikaation ongelmien ja nielemisvaikeuksien tutkimukset ja kuntoutus terveyskeskussairaalassa ja polikliinisesti.

Työntekijän tukena on kaksi puheterapeuttikollegaa ja esimies sekä perheneuvolan monialainen tiimi, jossa työskentelee sosiaalityöntekijöitä, psykologeja, lastenpsykiatri, fysioterapeutti ja perhetyöntekijä. Työtä tehdään pääosin itsenäisesti, mutta puheterapeutilla on mahdollisuus työskennellä tapauskohtaisesti myös työparin kanssa. Kangasalan kaupunki tarjoaa hyvät työn kehittämis- ja kouluttautumismahdollisuudet. Myös työnohjausta saa tarvittaessa.

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (1994/559) 2 § ja 5 §:n (2015/262) mukainen laillistetun puheterapeutin pätevyys. Arvostamme kokemusta puheterapeutin työstä lasten ja aikuisten parissa sekä hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja ja intoa kehittää työtä.

Valitun on ennen määräaikaisen työsuhteen vastaanottamista esitettävä rikostaustaote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi 504/2002).

Haastattelut suoritetaan ensisijaisesti 23. tai 25.6.2020 aamupäivällä.

Lisätietoja

http://www.kangasala.fi

Tutustu työnantajaan

Perheneuvolan vs. esimies Minna Okker, 040 133 6512, minna.okker@kangasala.fi
Puheterapeutti Eeva-Maija Muola puh. 040 133 6574

Kangasalan kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus
Osoite: Urheilutie 15, 36200 Kangasala

Kangasala on hyvinvoiva, kasvava ja voimakkaasti kehittyvä yli 31 000 asukkaan kaupunki kauniissa harju- ja järvimaisemissa hyvien kulkuyhteyksien äärellä Tampereen naapurissa. Olemme palveleva, uudistuvan toimintakulttuurin ja sujuvan arjen kaupunki, joka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet asumiseen, harrastamiseen, yrittämiseen ja työntekoon.

Kangasala ja Pälkäne muodostavat sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen, jossa Kangasala toimii isäntäkuntana.