Rovaniemen kaupungin Terveydenhuollon palveluissa
on haettavana

kaksi puheterapeutin toimea
tämän hetkisenä sijoituspaikkana kuntoutuspalvelut

Puheterapeutin tehtävään kuuluu lasten ja/tai aikuisten parissa tehtävä puheterapia-arviointi ja kuntoutustyö. Perusterveydenhuollon puheterapeuttina pääset työskentelemään monipuolisen asiakaskunnan kanssa. Työnkuva sisältää laajasti erilaisia puheterapeutin työtehtäviä, kuten tutkimista ja arviointia, ohjausta, kuntoutusta ja sen suunnittelua, konsultointia sekä ennaltaehkäisevää työtä. Työ on mahdollista painottaa oman kiinnostuksen ja osaamisen mukaan. Koska työ on itsenäistä, on sinulla hyvin mahdollisuuksia kehittää omia työtapoja ja toimintamalleja. Innostunut suhtautuminen työn kehittämiseen on eduksi. Työssä korostuu moniammatillisuus, sillä tiivistä yhteistyötä tehdään esimerkiksi kuntoutuksen eri toimijoiden, neuvolan, perheneuvolan ja varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa.

Puheterapeutin toimen kelpoisuusehtona on laillistettu puheterapeutin tutkinto (filosofian maisteri logopedian koulutusohjelmasta).

Tehtävän kokonaispalkka on 3713,66 €/kk. Palvelussuhteen ehdot ovat KVTES:n mukaiset.

Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n edellyttämää rokotussuojaa.

Toimessa on neljän kuukauden koeaika.

Toimiin haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry Hakuaika päättyy 6.8.2021 klo 15.00.

Jos ei ole mahdollisuutta tehdä hakemusta Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun, tulee hakemus toimittaa postitse: Rovaniemen kaupunki, kaupunginkirjaamo, Koskikatu 27, 3. kerros, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike. Hakuaika päättyy 6.8.2021 klo 15.00.

Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi/rekry

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Palveluesimies Sari Ahlsved, puh. 050 599 3235
sari.ahlsved@rovaniemi.fi

Lisätietoja

Terveydenhuollon palvelut, Kuntoutuspalvelut

Rovaniemen kaupungin sosiaali- ja terveysalan toimintaa ovat avovastaanotto, asumispalvelujen erityispalvelut, kotiin annettavat palvelut, kuntoutus, lastensuojelu, palveluohjaus ja Ikäosaamiskeskus, työikäisten ja lapsiperheiden palvelut, sairaalapalvelut, sosiaalisen, suun terveydenhuolto, terveysneuvonta, vammaispalvelut sekä ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee n. 1000 ammattilaista. Toimipisteitä on kymmeniä eri puolilla Rovaniemeä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävät ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia. Ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta ja siksi panostamme henkilökunnan osaamiseen ja kehittämiseen. Tervetuloa joukkoomme.


Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi

Sinulle suositellut työpaikat