test

Puheterapeutti, Mynämäen, Maskun, Nousiaisen alue

Hakuaika päättyy  20.3.2023 14:00

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella, sotekeskus 1:ssä Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten alueella, on haettavana kaksi puheterapeutin kokoaikaista, vakituista tehtävää.

Alueen väestömäärä on noin 23 000.

Moniammatillisessa terapiapalveluiden yksikössä Mynämäellä on kaksi puheterapeuttia sekä fysio- ja toimintaterapeutteja. Kolleegan ja muiden kuntoutusalan ammattilaisten tuki on aina saatavilla. Työn painopiste on alle kouluikäisten lasten arviointi- ja terapiatyössä. Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten alueella voit oman mielenkiintosi mukaan toteuttaa yksilö- ja ryhmämuotoisia terapioita sekä lähi- ja etäterapioita.

Pätevyysvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen puheterapeutin laillistus. Tehtävän suorittamisessa edellytetään ajokorttia ja mahdollisuutta oman auton käyttöön.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Työn aloitus sopimuksen mukaan.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen työn moniammatillisessa työyhteisössä. Varhan henkilöstöetuudet ovat käytettävissäsi. Meillä on hyvät mahdollisuudet kouluttautumiseen, ja tarjoamme säännöllisen työnohjauksen. Pääset tehokkaaseen työyhteisöön, jossa jokaisen työntekijän näkemystä arvostetaan.

Puheterapeuteilla on käytössä liukuva työaika. Pääset vaikuttamaan oman työsi järjestelyihin.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Terapiapalveluiden vastaava Merja Junttila p. 044 435 7521, s-posti merja.junttila@varha.fi
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella VSHVA, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä. Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä. Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti. #hyvintekijät *** Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) är en av Finlands största arbetsgivare. Vi, 23 000 arbetstagare inom social-, hälso- och räddningsbranschen tryggar, botar och räddar – välfärd tillsammans, varje dag. Vi erbjuder betydelsefullt arbete i ett unikt område som berikas av städerna, landsbygden, skärgården och havet. Det finns nästan 800 olika yrkesbeteckningar på vår akademiska och tvåspråkiga arbetsplats. Vi verkar i enlighet med våra centrala värderingar – vänligt med yrkeskunnighet, uppskattande och jämlikt, och ansvarsfullt och effektivt. Tutustu työnantajaan