Puheterapeutti - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä, Turun yliopistollisen keskussairaalan Asiantuntijapalveluiden Puheterapiayksikössä on haettavana puheterapeutin sijaisuus. Sijaisuus alkaa sopimuksen mukaan ja päättyy 31.12.2020.

Työnkuvaan sisältyvät puheterapeutin tehtävät lastenneurologisessa moniammatillisessa työryhmässä. Puheterapeutti osallistuu työryhmän jäsenenä lasten kommunikaatiohäiriöiden diagnostiikkaan, kuntoutustarpeen arviointiin, jatkohoidon järjestämiseen ja seurantaan. Puheterapeutti antaa perheille ohjausta ja toteuttaa tarvittaessa lasten akuuttikuntoutusta sairaalahoidon aikana.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus. Tehtävään valittavalta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.

Työssä tarvitaan hyvää vuorovaikutusosaamista, itsenäistä työnhallintaa, kykyä sopeutua vaihteleviin työtilanteisiin ja halua kehittää sekä omaa osaamista että toimintaa yhdessä työryhmän kanssa. Aiempi työkokemus lasten arviointityöstä tai lastenneurologisesta puheterapiasta katsotaan eduksi.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja haasteellisen työn sekä mahdollisuudet kehittää osaamista lastenneurologisten häiriöiden moniammatillisessa tutkimisessa ja hoidossa. Saat työhösi moniammatillisen tiimin ja lähikollegoiden tuen. Tuemme täydennyskouluttautumista.

1.3.2018 voimaan tulleen tartuntatautilain 48§ mukaan terveydenhuollon työntekijällä ja opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antamaa suojaa influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilta hinkuyskää vastaan.

Lisätietoja

http://www.vsshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antaa johtava puheterapeutti Katja Saarela, p. 02 313 5846.
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopistollinen keskussairaala, Tyks palvelualue 1 Asiantuntijapalvelut
Osoite: Kiinamyllynkatu 4-8, 20520 Turku

Tehtävä yhdessä Pohjoismaiden eturivin sairaaloista kutsuu! Meille tärkeitä arvoja ovat myötätunto, tiede, yhteistyö ja kehityshalu. Tarjoamme motivoivaa työtä paitsi terveydenhoidon ammattilaisille myös esimerkiksi kunnossapidon, tekniikan ja hallinnon osaajille. Meitä tyksiläisiä on yli 8 000, ja ammattinimikkeitäkin jo lähes 250 erilaista. Aktiivinen koulutus ja työ yliopistosairaalassa pitää meidät kehityksen kärjessä. Meillä on hyvä syke päällä, parannamme joka päivä!