test

Hei sinä puheterapeuttiopiskelija, joka haluat työharjoitteluun moderniin erikoissairaanhoidon ympäristöön!

Meillä on tarjolla kolme mielenkiintoista työharjoittelupaikkaa neljäksi kuukaudeksi. Yksi tehtävistä sijoittuu Foniatrian poliklinikalle (alkaen 15.8.2022) ja kaksi Neurokeskukseen (toinen alk. 15.8.2022 ja toinen alk. 9.1.2023).

Foniatrian pkl ja päiväyksikkö on noin kahdenkymmenen työntekijän reipas, iloinen, moniammatillinen yksikkö KYSin Puijon sairaalan kampuksella.
Työ on kokopäivätyötä ns. yleistyöajalla ja osalla työntekijöistä myös matkatyötä kotikäynteinä. Työhön kuuluu työryhmätyöskentelyä ja yksittäisiä pkl-vastaanottoaikoja, pääosin potilastutkimusta ja arviointia, jonkin verran kuntoutusta. Potilaiden ikäjakauma on vauvasta vanhuksiin. Häiriöryhmiä ovat mm. kielen kehityksen ongelmat, puheen sujuvuuden ongelmat, kuulovika, halkiot, äänen ongelmat, dysfagia ja transsukupuolisuus. Työssämme oh-jaamme myös AAC-menetelmien käyttöä.

Neurokeskuksessa harjoittelu sijoittuu Neurologian ja Neurokirurgian osastoille, Neurologian poliklinikalle sekä Aistinelinsairauksien osastolle. Potilaat ovat aikuisia, häiriöryhminä dysfagia, dysartria, afasia, puheen apraksia ja äänen ongelmat. Häiriöiden taustalla on neurologinen oireisto tai pään ja kaulan alueen syöpä.

Foniatrian puheterapeuttiharjoittelija perehtyy foniatrian pkl:lla pääosin lasten kielellisten häiriöiden tutkimiseen ja kuntoutuksen suunnitteluun työryhmän jäsenenä. Myös aikuispotilaiden äänen tutkiminen sekä änkytyksen hoitoon perehtyminen kuuluu toimenkuvaan. Lasten parissa työskentelevälle harjoittelijalle tarjoutuu myös mahdollisuus perehtyä jonkin verran aikuisneurologisten potilaiden tutkimiseen.

Neurokeskuksen puheterapeuttiharjoittelija työskentelee sekä osastoilla akuuttipotilaiden parissa että poliklinikalla. Työ on potilaiden tutkimista, arviointia ja ohjaamista sekä kuntoutussuunnitelman laatimista.Harjoittelija perehtyy aikuispotilaiden osalta nielemisen instrumentaalisiiin tutkimuksiin. Harjoittelijalle tarjoutuu myös mahdollisuus paneutua suppeammin lasten kielellisten häiriöiden tutkimiseen osana moniammatillista työryhmää.

Molemmissa tehtävissä puheterapeuttiharjoittelijalla on mahdollisuus myös lyhyeen terapiatyöskentelyyn. Tarjoamme hyvän perehdytyksen. Harjoittelija saa kokemuksen moniammatillisesta työskentelystä ja kokonaisvaltaisen näkemyksen laajasta potilasaineksesta. AAC-menetelmiin ja kommunikaation apuvälineiden käyttöön on myös tilaisuus tutustua.

Olisitko sinä etsimämme henkilö?

Työharjoitteluun valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista toimittaa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisteriote (laki 504/2002). Suositamme työntekijöillemme tartuntatautilain (48 §) mukaista rokotussuojaa. Tehtävää täytettäessä sovelletaan koeaikaa.

Potilaiden turvallisen ja korkeatasoisen hoidon eteen työskentelee Kuopion yliopistollisessa sairaalassa noin 4500 eri alojen ammattilaista. KYSiä on luonnehdittu sopivan kokoiseksi sairaalaksi, jossa yhdistyy yliopistollisen sairaalan monipuolisuus ja helpot konsultaatio- ja yhteistyömahdollisuudet eri erikoisalojen välillä. Kohtaamme potilaan inhimillisesti ja samalla potilas saa kansainvälisesti korkeatasoista hoitoa. Toimintaamme ohjaa asiakaslupaus - Inhimillisesti parasta hoitoa.

Kuopion yliopistollinen sairaala
PL 100
70029 KYS

Lisätietoja

https://www.psshp.fi/etusivu

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Kiinnostuitko? Tehtävään hakeminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti, tässä ilmoituksessa olevan linkin kautta. Lisätietoja antaa puheterapeutti Teija Tsupari p. 0447172844 ja puheterapeutti Sanna Remes p. 0447172836. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kuh.fi

Lisätietoja

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopion yliopistollinen sairaala on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, jonka osaaminen ja tutkimustoiminta on kansainvälisesti arvostettua. KYSin menestyksen peruspilarina on osaava, uudistuva ja innovatiivinen henkilöstö. Me tuemme ja edistämme työntekijöittemme jaksamista, hyvinvointia ja ammatillista osaamista. Tule ja viihdy KYSissä!


Osoite: Puijonlaaksontie 2, 70210 Kuopio

Sinulle suositellut työpaikat