Pysäköinnintarkastaja - Rovaniemen kaupunki

Rovaniemen kaupunki hakee

PYSÄKÖINNINTARKASTAJAA

toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Kunnallisen pysäköinninvalvonnan tarkoituksena on edistää kaupungin liikenneympäristön toimivuutta ja turvallisuutta sekä pysäköintipaikkojen sujuvaa käyttöä ehkäisemällä virheellistä pysäköintiä. Valvomalla ajoneuvojen pysäköintiä, pysähtymistä ja joutokäyntiä koskevien rajoitusten ja kieltojen sekä pysäköintipaikkojen maksullisuuden noudattamista.

Pysäköinnintarkastajan tehtävänä on ohjata ja opastaa autoilijoita sekä valvoa pysäköintiä ja pysäyttämistä koskevien säännösten noudattamista sekä määrätä pysäköintivirhemaksuja ja muita seuraamuksia pysäköintivirheiden ja joutokäyntirikkomusten johdosta. Pysäköinnintarkastajan tehtäviin kuuluu myös jossain määrin toimistotyötä.

Pysäköinnintarkastajan työ on sekä fyysisesti että psyykkisesti vaativaa. Julkisen vallan käyttöä sisältävä viranomaistyö täytyy pystyä hoitamaan hyvin myös paineen alla ja kyseessä on palveluammatti, jossa ollaan paljon tekemisissä haastavien asiakaspalvelutilanteiden kanssa.

Pysäköinnintarkastajan viran kelpoisuusvaatimuksena on voimassa oleva vähintään B-luokan ajokortti sekä työssä sovellettavien lakien ja asetusten tuntemus. Lisäksi tehtävässä onnistuminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Eduksi katsotaan kokemus vaativasta asiakaspalvelutyöstä sekä Englannin kielen suullinen taito.
Virka täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla. Valituksi tulleen on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Toimeen haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry. Hakuaika päättyy 14.4.2020 klo 15.00
Jos ei ole mahdollisuutta tehdä sähköistä hakemusta, tulee hakemus toimittaa postitse: Rovaniemen kaupunki, Kaupunginkirjaamo, Koskikatu 27 A-porras, 3.krs, 96100 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike. Hakuaika päättyy 14.4.2020 klo 15.00
Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja arkisin klo 8-16:
Pysäköinninvalvonnan esimies Arto Pudas puhnro 0407788114, arto.pudas@rovaniemi.fi tai
pysäköinninvalvoja Aarno Välimäki puhnro 0401957762

Rovaniemen kaupunki, Elinvoimapalvelut, Tekniset palvelut, Yhdyskuntatekniikka, Pysäköintipalvelut
Osoite: Rovaniemi

Rovaniemen kaupungin Elinvoimapalvelut/Tekniset palvelut/yhdyskuntatekniikka/pysäköintipalvelut yksikkö valvoo ajoneuvojen pysäyttämistä, seisottamista ja pysäköimistä koskevien säännösten ja määräysten noudattamista Rovaniemen kaupungin alueella.