Rådgivningsingenjör till byggnadstillsynen - Kirkkonummen kunta

Rådgivningsingenjör till byggnadstillsynen - Kirkkonummen kunta

En tjänst som rådgivningsingenjör ledigförklaras inom kommunaltekniska sektorn i Kyrkslätts kommun.

Med hjälp av rådgivning, tillstånds- och beslutsbehandling samt övervakning främjar byggnadstillsynen ett miljöanpassat byggande samt övervakar byggandet och den byggda miljöns kvalitet. Främjande av elektronisk tillståndspraxis och arkivering hör till hela personalens uppgifter.

Rådgivningsingenjörens uppgifter omfattar beredning av tillstånd för byggande enligt markanvändnings- och bygglagen för beslutsfattande samt rådgivning och handledning av kunder i ärenden gällande ansökan om tillstånd. Rådgivningsingenjörens självständiga beslutanderätt omfattar för tillfället beslut om tillstånd för miljöåtgärder och åtgärdstillstånd samt behandling av ansvariga arbetsledarens anmälningar och ansökningar på hela kommunens område.

Behörighetskrav är för uppgiften lämplig yrkeshögskoleexamen inom byggbranschen eller motsvarande examen. Dessutom ska sökanden ha tillräcklig erfarenhet av byggnadsplanering och uppgifter gällande utförande av byggarbeten, kännedom om byggbestämmelser och goda muntliga och skriftliga färdigheter i finska samt nöjaktiga muntliga färdigheter i svenska.

Vi uppskattar tidigare erfarenhet av byggnadstillsynsuppgifter, ett utvecklande arbetsgrepp, goda interaktions- och samarbetsfärdigheter samt god kundbetjäningsförmåga, initiativrikedom, IT-kunskap, förmåga att arbeta systematiskt samt förmåga att sköta uppgifter självständigt.

Den uppgiftsrelaterade startlönen är ca 3 183,37 euro, slutlig lön inklusive tillägg ca 3 400-3 850 euro. Arbetstiden är 36,75 timmar i veckan.

Personen som väljs ska visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. I besättandet av tjänsten iakttas en prövotid på sex (6) månader.
Arbetet börjar 23.4.2019 eller enligt överenskommelse.

Vi önskar ansökningar i första hand via systemet Kommunrekry på adressen www.kuntarekry.fi senast 20.3.2019 före kl. 12.00. (jobbnyckel 216424)

Lisätietoja

http://www.kyrkslatt.fi

Mer information ger ledande byggnadsinspektör Daniel Grönroos, tfn 040-525 6690, telefontid ti och to 9-11

Kyrkslätts kommun, kommunaltekniska sektorn, Resultatområdet myndighetsverksamhet, Byggnadstillsynen
Osoite: Ervastvägen 2, Kyrkslätt

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen.
Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Tutustu työnantajaan