RAKENNUSINSINÖÖRI BYGGNADSINGENJÖR - Kaskisten kaupunki

Kaskisten kaupunki julistaa haettavaksi 9.10.2020 klo 16 mennessä seuraavan viran

RAKENNUSINSINÖÖRI

Kaskisten kaupungin hallintosäännön 63 §:n mukaan rakennusinsinööri vastaa mm. kaupungin kiinteistöjen, alueiden, katujen ja teiden kunnossapidosta ja huoltosuunnitelman laatimisesta talousarvion puitteissa sekä kaupungin kiinteistöjen huoltotöiden valvonnasta ja rakennustöiden valvonnan järjestämisestä.
Rakennusinsinööri toimii myös kiinteistöpuolen ammattimiesten, siivoushenkilökunnan sekä ruokapalveluesimiehen lähiesimiehenä.
Viran kelpoisuusehtona on rakennustekniikan AMK-tutkinto sekä riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suorittamiseen liittyvistä tehtävistä. Hakijalta edellytetään suomen ja ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa.
Virkasuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Hakija voi myös esittää oman palkkatoivomuksensa.
Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on 6 kk.
Tekniselle lautakunnalle osoitetut hakemukset toimitetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta. Lisätietoja antavat kaupunginjohtaja Minna Nikander p. 0400 868 780 ja teknisen lautakunnan puheenjohtaja Tor Nygård p. 050 5988 613.

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat kaupunginjohtaja Minna Nikander p. 0400 868 780 ja teknisen lautakunnan puheenjohtaja Tor Nygård p. 050 5988 613.

Kaskisten kaupunki
Osoite: Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen

Kaskisten kaupunki