Rakennusmestari - Someron kaupunki

Someron kaupungilla töitä tekee työhönsä innostuneesti ja sitoutuneesti suhtautuva porukka. Haluamme kehittää asioita luovalla tavalla ja vastata tulevaisuuden haasteisiin ketterästi. Olisitko sinä oikea henkilö kehittämään kiinteistöjämme ja huolehtimaan niistä yhteistyössä teknisen toimialan tiimimme ja kiinteistöjen käyttäjien kanssa?

Etsimme edelleen joukkoomme uutta

RAKENNUSMESTARIA

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Olemme jatkaneet hakuaikaa 8.6.2020 klo 15:00 saakka.

Kiinteistökanta koostuu useista julkisista rakennuksista kuten kouluista, päiväkodeista, liikuntapalvelujen ja terveydenhuollon rakennuksista sekä asuinrakennuksista. Kiinteistöjä on yhteensä noin 120 ja kerrosneliöitä 69 000.

Rakennusmestari huolehtii kiinteistöjemme ylläpidosta ja avustaa talonrakennus-hankkeiden valmistelussa sekä niiden toteuttamisessa ja valvonnassa. Työhön sisältyy kohteesta riippuen mm. projektien suunnittelu, materiaali- ja urakoitsijahankinnat, tilaajavalvonta, työnjohto, sekä työturvallisuus. Työt toteutetaan joko ulkopuolisilla urakoitsijoilla tai omilla resursseilla.

Toimit jatkuvassa yhteistyössä oman organisaation, yhteistyökumppaneiden, kaupungin muiden toimialojen sekä kaupunkilaisten kanssa, joten sosiaalisten taitojen osaaminen on edellytys tehtävässä. Toimit tulosvastuullisesti huomioiden laadullisen, aikataulullisen ja kustannuksellisen valvonnan.

Lisäksi rakennusmestarin tehtävänä on toimialueen toiminnan kehittämiseen osallistuminen. Tehtävä sisältää myös tilakeskuksen päällikön viransijaisuuden tehtäviä.

Edellytämme oma-aloitteista, reipasta ja itsenäistä otetta työtehtäviin tartuttaessa. Sinulla on hyvät kommunikointi- ja yhteistyötaidot sekä tietotekniset että suulliset ja kirjalliset taidot. Suomen kielen taito ja ajokortti ovat välttämättömiä.

Tarjoamme haastavan työympäristön, mukavat työkaverit, sekä mahdollisuuden kouluttautua alan vaatimusten mukaisesti. Työvälineinämme ovat alalla yleisesti käytössä olevat välineet, ohjelmistot ja toimintatavat.

Tehtävään valittavalta edellytetään rakennusalan ammattikorkeakoulututkintoa tai aikaisempi vastaava opistoasteen koulutus, sekä riittävää kokemusta kiinteistöjen kunnossapito- ja rakennuttamistehtävistä, mutta myös talotekniikan muu koulutus voidaan katsoa soveltuvaksi, mikäli hakijan työkokemus painottuu rakentamisen kentän tuotantopuolelle. Talotekniikan (LVISA) hyvä tuntemus ja osaaminen ovat kuitenkin edellytys tehtävän hoitamiseen.

Eduksi katsotaan kunnallisen toimintaympäristön sekä hankintalainsäädännön tuntemus.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja haasteellisen tehtäväkokonaisuuden.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät TS:n mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 2828 €/kk. Lisäksi tulee ammattialalisä (4%/3v tai 8%/5v) riippuen työkokemuksesta. Ja edelleen palkkaan lisätään henkilökohtainen palkan lisä koeajan jälkeen henkilökohtaiseen työn suoriutumiseen perustuen.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antaa tilakeskuksen päällikkö Jari Kauppi puh. 044 779 1249 tai tekninen johtaja Marko Mäkinen puh. 044 779 1240.

Pyydämme jättämään sähköisen hakemuksen osoitteessa www.kuntarekry.fi viimeistään ma 8.6.2020 klo 15:00 mennessä. Tehtävää aikaisemmin hakeneet huomioidaan ilman eri hakemusta.

Somerolla 13.5.2020
Tekninen lautakunta

Lisätietoja

http://www.somero.fi

Tutustu työnantajaan

tilakeskuksen päällikkö Jari Kauppi p. 044 779 1249,
tekninen johtaja Marko Mäkinen p. 044 779 1240
etunimi.sukunimi@somero.fi

Someron kaupunki, Tekninen, Tilahallinto
Osoite: Joensuuntie 20, 31400 Somero

Somero on elinvoimainen Härkätienvarren maaseutukaupunki Varsinais-Suomessa, Uudenmaan ja Hämeen rajanaapurissa. Somero tunnetaan upeista vesistöistään, runsaasta vapaa-ajan tarjonnastaan, omaleimaisista kulttuuripersoonistaan sekä ennen kaikkea yritteliäisyydestään. Somero on savuton työnantaja.

Someron kaupunki - Savuton työpaikka