Rakennusmestari - Siikalatvan kunta

Siikalatvalla on haettavana kunnan rakennusmestarin vakituinen virka.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää vastuuntuntoista ja oma-aloitteista henkilöä, joka omaa laajan tietämyksen rakentamisen eri työvaiheista, rakennusmateriaaleista sekä työmenetelmistä. Oman auton käyttö on työssä välttämätöntä.

Hakijalla tulee olla ammattikorkeakoulussa suoritettu rakennusmestarin tai rakennustekniikan (AMK) - tutkinto, tai sitä aiempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu rakennusteknikon tutkinto. Hakijalla tulee olla aiempaa työkokemusta rakennustyömaa tehtävistä.

Rakennusmestarin tehtäviin kuuluvat mm. kiinteistöjen, teiden, puistojen ja muiden yleisten alueiden kunnossapito sekä teknisen osaston työnjohtotehtävät.
Rakennusmestari on lähiesimies teknisen toimen henkilökunnalle ja toimii kunnan teknisen johtajan sijaisena.

Rakennusmestari vastaa kunnan suorittamien huoneistosaneerauksien työmaajohtamisesta ja toteuttamisesta sekä niiden tarviketilauksista. Rakennusmestarin toimeen kuuluu kiinteistöjen kuntoseuranta sekä turvallisuustarkistukset yhteistyössä kiinteistönhoitajien kanssa.

Työnkuvaan kuuluu kunnan omistamien puistojen ja yleisten alueiden tarkastukset sekä tarvittaessa johtaa niiden siistimiset ja korjaukset. Rakennusmestari toimii kunnan suorittamissa investointihankkeissa työmaajohtajana sekä turvallisuuskoordinaattorina.
Työnkuvaan kuuluu lisäksi muita esimiehen määräämiä työtehtäviä.

Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika. Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen toimen vastaanottamista.

Hakemus ja ansioluettelo tulee jättää 31.7.2020 klo.15.00 mennessä.

Tutustu työnantajaan

Tekninen johtaja Hannu Komu p. 044 5118601

Siikalatvan kunta, Keskushallinto ja sosiaalitoimi, Tekninen toimi
Osoite: Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila

Millainen kunta? Siikalatva on liitoskunta Suomen keskipisteessä, joka haluaa uida vastavirtaan. Keskittämisen sijaan haluamme pitää kaikki neljä kirkonkylää elinvoimaisina. Olemme uudistamassa palvelurakenteita ja kehittämässä uusia toimintamalleja kuntalaispalveluihin. Sote-palvelut olemme ulkoistaneet, mikä on tuonut vakautta kuntatalouden hallintaan. Siikalatvan kunnassa on vahva maatalous ja teräsalan keskittymä.

Visiomme: Siikalatvan kunta on rohkea edelläkävijä. Arvomme: Oppimisen ilo, hullut ideat, yhteen hiileen ja teot ratkaisee. Päämäärä: Monipuolinen elinkeinoelämä ja hyvinvoivat kuntalaiset. Hyvä arki ja mielekäs elämä.