test
Rakennusmestari - Someron kaupunki

Someron kaupungin tekninen toimi hakee toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

RAKENNUSMESTARIA

Ympäristömme rakentuu n. 120 kiinteistöstä ja n. 75.000 kerrosneliöstä.
Kiinteistökanta koostuu useista julkisista rakennuksista kuten kouluista, päiväkodeista, liikuntapalvelujen ja terveydenhuollon rakennuksista sekä asuinrakennuksista.

Rakennusmestari huolehtii kiinteistöjemme ylläpidosta ja avustaa talonrakennus-hankkeiden valmistelussa sekä niiden toteuttamisessa ja valvonnassa. Työhön sisältyy kohteesta riippuen mm. projektien suunnittelu, materiaali- ja urakoitsijahankinnat, tilaajavalvonta, työnjohto, sekä työturvallisuus. Työt toteutetaan joko ulkopuolisilla urakoitsijoilla tai omilla resursseilla.
Toimit jatkuvassa yhteistyössä oman organisaation, yhteistyökumppaneiden, kaupungin muiden toimialojen sekä kaupunkilaisten kanssa, joten sosiaalisten taitojen osaaminen on edellytys tehtävässä. Toimit tulosvastuullisesti huomioiden laadullisen, aikataulullisen ja kustannuksellisen valvonnan.

Lisäksi rakennusmestarin tehtävänä on toimialueen toiminnan kehittämiseen osallistuminen.
Edellytämme oma-aloitteista, reipasta ja itsenäistä otetta työtehtäviin tartuttaessa. Sinulla on hyvät kommunikointi- ja yhteistyötaidot sekä tietotekniset että suulliset ja kirjalliset taidot. Suomen kielen taito ja ajokortti ovat välttämättömiä.
Tarjoamme haastavan työympäristön, mukavat työkaverit, sekä mahdollisuuden kouluttautua alan vaatimusten mukaisesti. Työvälineinämme ovat alalla yleisesti käytössä olevat välineet, ohjelmistot ja toimintatavat.

Tehtävään valittavalta edellytetään rakennusalan ammattikorkeakoulututkintoa tai aikaisempaa vastaavaa opistoasteen koulutusta, sekä riittävää kokemusta kiinteistöjen kunnossapito- ja rakennuttamistehtävistä. Talotekniikan (LVISA) hyvä tuntemus ja osaaminen katsotaan eduksi tehtävän hoitamiseksi.

Eduksi katsotaan myös kunnallisen toimintaympäristön sekä hankintalainsäädännön tuntemus.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja haasteellisen tehtäväkokonaisuuden.

Tehtävä on kokoaikainen ja toistaiseksi voimassa oleva ja siihen sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät TS:n mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 2891,13 €/kk. Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi tulee ammattialalisä (4%/3v tai 8%/5v) riippuen työkokemuksesta sekä henkilökohtainen palkan lisä koeajan jälkeen henkilökohtaiseen työn suoriutumiseen perustuen.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antaa tekninen johtaja Marko Mäkinen puh. 044 779 1240.

Pyydämme jättämään sähköisen hakemuksen osoitteessa www.kuntarekry.fi viimeistään ke 8.12.2021 klo 15:00 mennessä.

Somerolla 16.11.2021
Tekninen lautakunta

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

tekninen johtaja Marko Mäkinen p. 044 779 1240

Lisätietoja

Someron kaupunki, Tekninen, Tilahallinto

Somero on elinvoimainen Härkätienvarren maaseutukaupunki Varsinais-Suomessa, Uudenmaan ja Hämeen rajanaapurissa. Somero tunnetaan upeista vesistöistään, runsaasta vapaa-ajan tarjonnastaan, omaleimaisista kulttuuripersoonistaan sekä ennen kaikkea yritteliäisyydestään. Someron kaupungilla töitä tekee työhönsä innostuneesti ja sitoutuneesti suhtautuva 600 hengen porukka. Haluamme kehittää asioita luovalla tavalla ja tehdä organisaatiosta tulevaisuuden haasteisiin ketterästi vastaavan – tarvittaessa yllättäviäkään ratkaisuja kaihtamatta. Juttu tääl onnistuu!

Somero on savuton työnantaja.


Osoite: Joensuuntie 20, 31400 Somero
Someron kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat