Rakennustarkastaja - Pielaveden kunta

Rakennustarkastaja - Pielaveden kunta

Rakennustarkastajan keskeisimpiin tehtäviin kuuluvat lakisääteiset rakennusvalvonnantatehtävät. Tehtäviä ovat mm. aloituskokousten, katselmusten ja tarkastusten suorittaminen, asiakasneuvonta, ohjaus rakentamiseen liittyvissä asioissa sekä rakennetun ympäristön valvonta. Lisäksi painotetaan kehittävää otetta rakennusvalvonnan tehtäviin. Ensimmäisen vuoden aikana työpanos kohdistuu pääosin kiinteistöverotarkastukseen ja uusien järjestelmien käyttöönottoon, sen jälkeen rakennustarkastajan työkokonaisuuteen. Viranhaltija toimii rakennusvalvontajaoston esittelijänä.

Lisätietoja

http://www.pielavesi.fi
http://www.pielavesi.fi

Kunnaninsinööri Juha Vainikainen, p. 040 489 4192, juha.vainikainen@pielavesi.fi
Rakennustarkastaja Jukka Poutiainen, p. 0400 378 893, jukka.poutiainen@pielavesi.fi

Ympäristöosasto
Osoite: Puustellintie 10, Pielavesi

Pielavesi on Pohjois-Savossa sijaitseva v. 1873 perustettu kunta. Pielavesi on elinvoimainen ja rohkea ihmisten yhteisö, joka turvaa laadukkaat lähipalvelut, yrittämisen edellytykset ja asukkaiden hyvän arjen yhdessä tekemällä ja yhteistyössä. Kuntamme asukasmäärä on noin 4800 asukasta.
Pielavesi ponnistaa luonnostaan -slogan kuvaa kahta voimavaraamme: puhdasta ja upeaa luontoa sekä pielavetisten tulevaisuuden uskoa.
Pielavesi on kesämökkiläisten suosiossa. Lomarakennusten yhteismäärä on n.1700. Puhtaiden vesistöjen rannoilla on vapaa-ajan asuntojen lisäksi lukuisia rantasaunoja. Loma-asutuksen ansiosta Pielaveden väkiluku liki tuplaantuu kesälomalaisten saapumisen myötä. Joka tapauksessa luvut ja faktat kertovat omaa kieltänsä Pielaveden vetovoimasta.
Kuntalaisten palveluita tuotamme hieman alle 300 kuntatyön ammattilaisen voimalla. Työpaikkana nojaamme henkilöstön valitsemiin arvoihin oikeudenmukaisuus, avoimuus, vastuullisuus ja luottamus. Valitut arvot kertovat siitä, mitä asioita pidämme tärkeinä organisaation toiminnassa ja mitkä asiat ovat toiminnan perustana. Yhteiset arvot kuvaavat toimintatapaamme ja valittujen arvojen mukaista toimintaa edellytetään kaikilta.

Tutustu työnantajaan