Rakennustarkastaja - Rovaniemen kaupunki

Rovaniemen kaupungin ympäristönvalvonnan palvelualueella rakennusvalvonnan palveluyksikössä on haettavana

Rakennustarkastajan virka

Haettavana olevan rakennustarkastajan viran tehtävät koostuvat maankäyttö- ja rakennuslain määrittelemistä kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä. Rakennustarkastaja toimii rakennusvalvonnan palveluyksikön esimiehenä ja palvelualueen päällikön sijaisena. Tehtävänä on johtaa ja kehittää rakennusvalvonnan toimintaa lupamenettelyssä, rakentamisessa ja rekennetun ympäristön valvonnassa. Toiminta-alueeseen sisältyy Rovaniemen kaupungin lisäksi myös Ylitornion kunta. Tehtävän hoito edellyttää oman auton käyttöä.

Viran pätevyysvaatimuksena on tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai maankäyttö- ja rakennusasetuksen 108 §:n siirtymäsäännöksen mukainen tutkinto ja lisäksi riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä (MRA 4§).

Hakijalta edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon, tietoteknisiä valmiuksia sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Hakijalle on eduksi kokemus kunnallisista tehtävistä.
Viran palkkaus määräytyy kuntien teknisten sopimuksen (TS) mukaan. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Virkaa haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry viimeistään 29.1.2020 klo 15.00. Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta tehdä sähköistä hakemusta voi kirjallisen hakemuksen toimittaa osoitteella: Rovaniemen kaupunki, ympäristönvalvonta, ympäristöpäällikkö Erkki Lehtoniemi, PL 8216, 96101 ROVANIEMI.

Hakuaika päättyy 29.1.2020 klo 15.00.

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa ympäristöpäällikkö Erkki Lehtoniemi puh 0400 295 595, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Rovaniemen kaupunki, Tekninen palvelukeskus
Osoite: Mäntyvaarantie 2, 96100 Rovaniemi

Rovaniemen kaupungin rakennusvalvonta