Rakennustarkastaja - Peruspalvelukuntayhtymä Selänne

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä on haettavana rakennustarkastajan viransijaisuus ajalle 30.3.2020 - 14.2.2021. Sijaisuus jatkuu mahdollisesti pidempään.

Ppky Selänteen ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluissa työskentelee kaksi rakennustarkastajaa, kolme lupasihteeriä, viisi ympäristötarkastajaa, seitsemän eläinlääkäriä, vastaanottoavustaja sekä ympäristöjohtaja. Haettavana olevaan viransijaisuuteen kuuluvat rakennusvalvonnan tehtävät Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen alueella. Viran sijoituspaikkana on Haapajärvi.

Viransijaisen kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto (MRA 4.3 §) tai maankäyttö- ja rakennusasetuksen 108 §:n siirtymäsäännöksen mukainen tutkinto ja lisäksi riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä. Viransijaisuuteen valittavalta edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä yhteistyöhön sekä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Tehtävien hoito edellyttää lisäksi tietotekniikan osaamista. Arvostamme KuntaNet -rakennusvalvontaohjelmiston sekä Lupapiste -asiointipalvelun tuntemusta.

Työtehtävien hoito edellyttää oman auton käyttöä. Viransijaisen valinnassa noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa. Sijaisuuteen valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja Teknisten sopimuksen mukaisesti.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella kuntarekry.fi -palvelun kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös lähettämällä kirjallisen hakemuksesi, jossa on liitteenä CV, sähköpostiin sanna.raty@selanne.net tai postitse osoitteella Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, Sanna Räty, Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi. Hakemuksessa ja kirjekuoressa tulee tällöin mainita tehtävän työavain 276023. Pätevyyden osoittavat todistukset ja muut todistukset tarkastetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: puh. 044 445 7770.

Lisätietoja

http://www.selanne.net

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja: ympäristöjohtaja Sanna Räty, puh. 040 300 8270. Kyselyt voi tehdä myös sähköpostilla etunimi.sukunimi@selanne.net.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut
Osoite: PL 66, 85801 Haapajärvi

www.selanne.net