Rakennustarkastaja - Lapuan kaupunki

Lapuan kaupunki hakee toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen

RAKENNUSTARKASTAJAA

Rakennustarkastaja huolehtii maankäyttö- ja rakennuslaissa rakennustarkastajalle määrätyistä viranomaistehtävistä ja valmistelee omalta osaltaan esitykset rakennusvalvontaviranomaisena toimivalle ympäristölautakunnalle. Rakennustarkastajan keskeisiä tehtäviä ovat lupahakemusten käsittely, rakennuslupien myöntäminen ja rakentamiseen liittyvien katselmuksien suorittaminen. Lisäksi rakennustarkastajan tulee huolehtia rakentamisen ohjauksesta ja neuvonnasta. Rakennustarkastajaa haetaan työpariksi toiselle rakennustarkastajalle. Ympäristöosasto vastaa rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta.

Lapuan rakennusvalvonnassa on käytössä sähköinen lupajärjestelmä (lupapiste.fi) ja sähköinen arkistointi sekä KuntaNet-rakennusvalvontaohjelma.

Viran kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 4 §:n mukaisesti hänellä tulee olla lisäksi riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä. Arvostamme kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja halua kehittyä työtehtävissään, ongelmanratkaisu- ja paineensietokykyä, oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutus-, viestintä- ja asiakaspalvelutaitoja sekä yhteistyökykyjä työyhteisössä. Lisäksi arvostamme hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä tietotekniikan hallintaa.

Hakijalle katsotaan eduksi maankäyttö- ja rakennuslain, - asetuksen sekä rakentamiseen liittyvien määräysten ja asetusten tuntemus ja kokemus rakennusvalvonnan sähköisistä asiointijärjestelmistä sekä kokemus julkishallinnosta.

Virka on täytettävissä sopimuksen mukaan. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virkaa hakevien voidaan edellyttää osallistuvan soveltuvuustesteihin.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät TS:n mukaisesti. Tehtävän hoito edellyttää ajokorttia ja oman auton käyttöä.

Viran hakuaika päättyy 8.3.2021 klo 15.00. Hakemukset tulee lähettää sähköisesti www.kuntarekry.fi (työavain 337549). Hakemukseen pyydetään lisäämään CV liitteenä. Todistukset ja kopiot todistuksista pyydetään ottamaan mukaan mahdolliseen haastatteluun. Haastattelut suoritetaan 11.3.2021 ja 12.3.2021.

Lisätietoja

http://www.lapua.fi/tyopaikat

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antaa tekninen johtaja Anu Muurimäki, puh. 044 438 4600 tai anu.muurimaki@lapua.fi ja ympäristöinsinööri Mirva Korpi, puh. 044 438 4710 tai mirva.korpi@lapua.fi

Lapuan kaupunki, Tekninen keskus / ympäristöosasto
Osoite: Poutuntie 8, 62100 Lapua

Elinvoimainen ja hyvinvoiva Lapuan kaupunki työllistää noin 950 henkilöä. Työilmapiirimme on kannustava ja innostava.