Rakennustarkastaja - Kouvolan kaupunki

Hakuaikaa on jatkettu hakemusten pienen määrän takia. Jätetyt hakemukset otetaan huomioon valintaa tehdessä.

Tehtävänä on vastata rakennusvalvonnan lakisääteisten tehtävien suorittamisesta Kouvolan kaupungin alueella. Rakennusvalvontapalveluiden tuottaminen kuntalaisille, yrityksille ja muille yhteistyötahoille.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti lupahakemusten käsittely, valmistelu ja päätösten tekeminen. Lisäksi rakennetun ympäristön valvonta ja tarvittaessa katselmusten suorittaminen lupapäätösten pohjalta. Muut MRL:n, hallintosäännön ja lautakunnan delegointipäätöksen määräämät viranhaltijalle kuuluvat tehtävät.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto (rakennusinsinööri AMK, rakennusarkkitehti AMK) tai teknillisen opiston rakennusinsinöörin tai rakennusarkkitehdin tutkinto tai ylempi korkeakoulututkinto (diplomi-insinööri, arkkitehti) ja riittävä työkokemus.

Palkkaus muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, ammattiala- ja henkilökohtaisesta lisästä. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Tarjoamme monipuolisen tehtäväkentän erittäin motivoituneessa ja reipashenkisessä noin 15 hengen työyhteisössä. Työpaikka sijaitsee Tekniikka ja ympäristötalossa Kuusankoskella osoitteessa Valtakatu 33.

Hakemuksen liitteeksi tulee liittää CV. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja

http://www.kouvola.fi/rekry

Tutustu työnantajaan

Tapani Ryynänen, puh. 02061 58353, tapani.ryynanen(at)kouvola.fi

Kouvolan kaupunki, Asuminen ja ympäristö, Rakennusvalvonta
Osoite: Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski

Kouvola on kestävällä tavalla kehittyvä noin 82 000 asukkaan kaupunki, jossa liikkuminen on sujuvaa ja asuminen edullista. Viihdyt varmasti monipuolisten palvelujen ja harrastusmahdollisuuksien sekä moni-ilmeisen luonnon keskellä. Tervetuloa työntekijäksi ihmeen hienoon Kouvolaan!

Kouvolan kaupunki on savuton työpaikka

www.kouvola.fi