Rakennustutkija - Seinäjoen kaupunki

Seinäjoen museot hakee alueellisen työnsä tiimiin rakennustutkijaa. Museo toimii alueellisena vastuumuseona Etelä-Pohjanmaan alueella Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti. Museo vastaa sekä museotoiminnan edistämistehtävästä että kulttuuriympäristötehtävästä. Aluetyön tiimiin kuuluu rakennustutkijan lisäksi arkeologi ja maakunta-amanuenssi.

Rakennustutkija vastaa rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuurimaiseman asiantuntija- ja viranomaistehtävistä sekä niiden kehittämisestä. Tehtäviin kuuluu maankäytön suunnitteluun ja rakennuslupiin liittyvien lausuntojen valmistelu ja viranomaisneuvottelut sekä tietopalvelu. Rakennustutkija ohjaa rakennusinventointien, rakennushistoriaselvitysten ja dokumentointien laatimista tai tarvittaessa laatii niitä. Lisäksi rakennustutkija neuvoo rakennusten tutkimukseen, käyttöön ja korjauksiin liittyvissä kysymyksissä sekä osallistuu valvonta- ja neuvontatyöhön kunnostustöiden ja avustusten myöntämisen yhteydessä. Myös kulttuuriympäristökasvatuksella on tärkeä rooli rakennustutkijan työssä. Tehtävään voi kuulua myös muita museotoimintaan liittyviä tehtäviä.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (pääaineena esimerkiksi etnologia, taidehistoria, kulttuurihistoria tai muut historia-aineet) sekä riittävä perehtyneisyys rakennettuun kulttuuriympäristöön, sen vaalimiseen ja rakennusperintöä koskevaan lainsäädäntöön. Edellytämme vahvaa työkokemusta kulttuuriympäristönhoidon viranomais- ja asiantuntijatehtävistä. Eduksi luetaan eteläpohjalaisen kulttuuriympäristön tuntemus, tuloksellinen työote, kyky toimia tiimissä ja verkostoissa sekä neuvottelutaidot. Alan tietojärjestelmien tuntemus katsotaan myös eduksi.

Tehtävässä vaaditaan ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Koeaika on 6 kuukautta. Virkaan valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Lisätietoja

http://www.seinajoki.fi/tyopaikat
http://www.seinajoki.fi/museo

Tutustu työnantajaan

Vt. rakennustutkija, aluetyön päällikkö
Susanna Tyrväinen
044 7541 653
susanna.tyrvainen@seinajoki.fi

Seinäjoen kaupunki, Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala, Museotoimi
Osoite: Vapaudentie 83 1. krs, 60100 Seinäjoki

Tule meille töihin!

Seinäjoen kaupunki alueen suurimpana työnantajana työllistää yli 4000 henkilöä. Valtteinamme ovat hyvät koulutusmahdollisuudet ja kannustus oman työn kehittämiseen.

Seinäjoki on yksi Suomen menestyneimmistä kaupungeista. Meillä on vahva asenne, rohkeutta ja tekemisen meininki. Meitä on jo yli 63 000 ja kaupunkiseudulla asukkaita on 150 000. Viihtyisä kaupunkiympäristö, lyhyet välimatkat ja monipuoliset asumismahdollisuudet leimaavat kaupungin arkea.

Suomen kuudenneksi suurimman markkina-alueen keskuksena kaupunki tarjoaa myös erittäin kilpailukykyiset kaupan palvelut. Seinäjoella on laadukasta koulutusta aina yliopistotasolle asti. Kaupunki on tunnettu suurista tapahtumistaan. Vapaa-aikaa voit viettää vaikkapa Rytmikorjaamon keikoilla tai museoissa. Kaupunginkirjasto Apila valloittaa jokaisen kävijän.

Meillä on tilaa isoille ideoille ja tulevaisuuden tekijöille.