Rakennustutkija - Lahden kaupunki

Haemme Lahden kaupunginmuseoon RAKENNUSTUTKIJAA 1.10.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Rakennustutkija sijoittuu museon tutkimus- ja kulttuuriympäristöyksikköön, jossa työskentelee tutkimuspäällikön lisäksi kaksi rakennustutkijaa, arkeologi, korjausrakentamisen asiantuntija, aluetaidemuseotutkija sekä maakuntamuseotutkija.

Rakennustutkija on osallisena Päijät-Hämeen kuntien maankäyttöhankkeissa, suojelukohteiden korjausrakentamishankkeissa sekä purkulupien ja avustushakemusten käsittelyssä. Keskeisimpiin työtehtäviin kuuluvat Lahden kaupunkia koskevien viranomaislausuntojen ja kannanottojen kirjoittaminen, viranomais- ja muihin maankäyttöneuvotteluihin osallistuminen sekä maastokatselmusten tekeminen. Viranomaistehtävien lisäksi työhön kuuluvat kulttuuriympäristötiedon tallentaminen ja dokumentaatio tietojärjestelmiin sekä neuvonta- ja asiantuntijatehtävät ja yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa. Museossa otetaan käyttöön uusi kokoelmahallintaohjelma, johon tulee oma kulttuuriympäristöä koskeva osio - rakennustutkija pääsee olemaan mukana tässä kehitystyössä.

Kelpoisuusvaatimuksena on rakennustutkijan tehtävien hoitoon soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävä edellyttää riittävää alan työkokemusta, hyvää perehtyneisyyttä rakennettuun kulttuuriympäristöön ja sen vaalimisen periaatteisiin ja käytäntöihin sekä lainsäädäntöön. Lisäksi edellytetään hyviä esiintymis- ja neuvottelutaitoja, kokemusta tietokantatyöstä sekä paineensietokykyä. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 23.9.2021 klo 15.00.

Lisätietoja

http://www.lahdenmuseot.fi/museot/fi/etusivu
http://www.lahti.fi/palvelut/tyo-ja-yrittaminen/lahti-tyonantajana

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tutkimuspäällikkö Hannu Takala puh. 050 559 4158, hannu.takala@lahti.fi

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Kaupunginmuseo, Tutkimus- ja kulttuuriympäristö yksikkö

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Hämeenkatu 26 A, 15140 Lahti

Sinulle suositellut työpaikat