test
Rakennustutkija, Museo ja tiedekeskus Luuppi - Oulun kaupunki

Haettavana on RAKENNUSTUTKIJAN vakinainen virka Museo ja tiedekeskus Luuppiin.

Rakennustutkija vastaa kulttuuriympäristön hoidosta ja suojelukysymyksistä Oulun kaupungin ja lähikuntien toimialueella. Rakennustutkija toimii vastuumuseon viranomaistehtävissä museolaissa määritellyllä tavalla.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, jonka pääaineena on tehtävään soveltuva pääaine. Lisäksi edellytetään työkokemusta työtehtävän alalta, rakennusinventoinneista tai kulttuuriperinnön vaalimistyöstä. Tehtävän menestyksellinen hoito edellyttää itsenäistä työotetta, hyviä sosiaalisia valmiuksia ja yhteistyökykyä. Soveltuvat sivuaineopinnot luetaan eduksi.

Oulun kaupunki käyttää vakinaisissa viroissa kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/13226/2021. Hakemukset on toimitettava 20.12.2021 klo 15.00 mennessä.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa kulttuuriperintötyön johtaja Pasi Kovalainen, p. 044 703 7151 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Kulttuuripalvelut, Museo ja tiedekeskus

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin.


Osoite: 90100 Oulu

Sinulle suositellut työpaikat