Skip to main content
test
Rakennustutkija, Museo- ja tiedekeskus Luuppi - Oulun kaupunki

Museo- ja tiedekeskus Luupissa on haettavana RAKENNUSTUTKIJAN vakinainen virka.

Rakennustutkija vastaa kulttuuriympäristön hoidosta ja suojelukysymyksistä Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan kuntien alueella. Rakennustutkija toimii vastuumuseon viranomaistehtävissä museolaissa määritellyllä tavalla. Tehtäviin kuuluu antaa asiantuntija-apua ja neuvontaa rakennusten korjaushankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Työnkuvaan voi kuulua myös muita museon toimintaan liittyviä tehtäviä.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on ylempi korkeakoulututkinto, jonka pääaineena on tehtävään soveltuva pääaine. Lisäksi edellytetään työkokemusta työtehtävän alalta, rakennusinventoinneista tai kulttuuriperinnön vaalimistyöstä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää riittävää alan työkokemusta, neuvottelutaitoja, sosiaalisia vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia tiimissä ja verkostoissa. Tehtävän hoitaminen edellyttää ajokorttia. Eduksi luetaan soveltuvat sivuaineopinnot.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/754/2023. Hakemukset on toimitettava 8.2.2023 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/luuppi/etusivu

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa kulttuuriperintötyön johtaja Pasi Kovalainen, p. 044 703 7151 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Kulttuuripalvelut, Museo ja tiedekeskus

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi. Oulun kaupunki on noin 7 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin.


Osoite: Kasarmintie 9, 90100 Oulu

Sinulle suositellut työpaikat