Rakennusvalvontapäällikkö - Turun kaupunki

Rakennusvalvonnan olennaisena tehtävänä on osaltaan huolehtia, että rakentamisen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevia lakeja, asetuksia ja muita määräyksiä. Turun kaltaisessa vanhassa ja virkeässä kaupungissa rakennusvalvonnan ratkaisuilla on suuri merkitys rakennetun ympäristön terveellisyyteen, turvallisuuteen ja viihtyisän ympäristön toteutumiseen. Rakennusvalvontapäällikkö johtaa noin 35 henkilön suuruista rakennusvalvontaa, johon kuuluvat rakennusvalvonnan lupa- ja tarkastuspalvelut. Rakennusvalvontapäällikkö vastaa rakennusvalvonnan toiminnan ja talouden tuloksellisesta johtamisesta ja kehittämisestä sekä toimii laajassa sidosryhmäverkostossa rakennusalan eri toimijoiden kanssa. Rakennusvalvontapäällikkö toimii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena kunnan rakennustarkastajana sekä rakennus- ja lupalautakunnan esittelijänä rakennusvalvontaa koskevissa asioissa. Rakennusvalvontapäällikkö myös ratkaisee rakennusvalvontaviranomaiselle määrätyt tehtävät, maisematyölupahakemukset, maankäyttö- ja rakennuslain 161 a §:n mukaiset ojittamista koskevat asiat, huolehtii rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisestä sekä vastaa kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 15 §:n ja maankäyttö- ja rakennuslain 167 §:n 2 momentin mukaisista valvontatehtävistä, jos tehtävät eivät edellytä monijäsenisen toimielimen käsittelyä.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva rakennusalan ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä.

Lisäksi edellytetään hyvää johtamiskokemusta sekä hyvää kirjallista ja suullista viestintäkykyä. Eduksi luetaan laaja-alainen osaaminen rakentamisen eri osa-alueilta sekä sähköisten asiointipalveluluiden tuntemus.

Arvostamme tehtävässä laajaa osaamista rakentamisen eri osa-alueilta, hyvää johtamiskokemusta sekä hyvää kirjallista ja suullista viestintäkykyä. Toivomme sinulta myös kehittämismyönteistä ja asiakaslähtöistä työskentelyotetta sekä yhteistyökykyä paitsi rakennusalan ammattilaisten myös kertarakentajien ja kuntalaisten kanssa.

Virka täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla. Valitun on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon lausunto terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista.

Tarjoamme sinulle monipuoliset tehtävät, ison organisaation tuen ja mahdollisuuden olla mukana kasvavan kaupungin kehityksessä.

Yhdenvertaisuuden edistämiseksi Turun kaupunki suosii anonyymiä rekrytointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Vaikka osaa tiedoista taustatiedoissa kysytään, nämä tiedot eivät näy rekrytoivalle esimiehelle anonyymissä hakijaraportissa. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Tutustu työnantajaan

valvontajohtaja Leena Salmelainen, p. 050 5417 924
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa. Sähköisen haun lisäksi kirjallisen hakemuksen voi jättää ennen hakuajan päättymistä osoitteeseen, Kaupunkiympäristötoimiala, kirjaamo, PL 355, 20101 Turku

Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala, Luvat ja valvonta, Rakennusvalvonta
Osoite: Turku, 20100 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.