Rakennuttajainsinööri - Porin kaupunki

Rakennuttajainsinööri - Porin kaupunki

Rakennuttajainsinöörin tehtäviin kuuluu nimettyjen infran työkohteiden rakennuttaminen ja valvonta. Lisäksi tehtäviin kuuluu Porin kaupungin teettämien päällystysurakoiden ohjelmointi, rakennuttaminen ja valvonta. Lopullinen tehtäväkuvaus tarkentuu valittavan henkilön koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.

Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään ammattikorkeakoulussa suoritettu rakennus- ja yhdyskuntatekniikan (AMK) insinöörin tutkinto tai edeltävä aikaisempi insinööritutkinto.

Täytä sähköinen hakemus josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai esitä alkuperäiset opinto- ja työtodistuksesi mahdolliseen haastatteluun kutsuttaessa.

Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen osoitteella: Porin kaupunki, HR-yksikkö, PL 47 (Valtakatu 15), 28100 Pori.

Sähköiseen hakuun ohjeita: p. 044 701 9989 ja p. 044 701 3421.

Edellytämme kokemusta ammattialaan liittyvistä tehtävistä. Rakennuttamisen tai valvonnan pätevöitymiskoulutus ja taitorakenteiden (sillat, laiturit ym.) osaaminen katsotaan eduksi.

Harri Juhola, harri.juhola@pori.fi, p. 044 701 1675
Markku Koppelomäki, markku.koppelomaki, p. 044 701 9698

Porin kaupunki, Tekninen toimiala, Infrayksikkö, Infrajohtaminen
Osoite: Yrjönkatu 6 B, Pori

Infrajohtamisen toimintayksikkö vastaa maa- ja vesialueiden hankinnasta, hallinnasta ja luovutuksesta sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista lunastus- ja
korvausasioista. Infrajohtaminen vastaa liikenne- ja viheralueiden sekä yleisten alueiden suunnittelusta, rakennuttamisesta, kunnossapitoluokkien määrittelystä ja kunnossapidon valvonnasta. Infrajohtamisen vastuulle kuuluu myös kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävien töiden lain mukainen valvonta, kaupunkikuvan ja liikenneturvallisuuden kehittäminen sekä kaupungin edustaminen yksityisteiden tiekunnissa ja ojitusyhtiöissä. Infrajohtaminen vastaa Porin kaupungin tulvasuojelusta, rantarakenteiden, pienvenesatamien ja -väylien kehittämisestä ja kunnossapidon suunnittelusta ja valvonnasta.

Tutustu työnantajaan