Rakennuttajainsinööri - Turun kaupunki

Haemme rakennuttajainsinööriä kaupunkiympäristötoimialan kaupunkirakentamisen palvelualueelle.

Rakennuttajainsinööri sijoittuu kaupunkirakentamisen palvelualueen toimitilojen rakennuttamisyksikköön (15 henkilöä), jonka tehtävänä on rakennuttaa kaupungin investointiohjelman mukaisesti rakennuskorjauksia ja uudisrakennuksia. Yksikkö on osaltaan mukana asiantuntijana tarve- ja hankesuunnitelmien laatimisessa ja osallistuu kaupungin tilainvestointiohjelman tekoon.

Rakennuttajainsinööri vastaa osaltaan kaupungin toimitilainvestointihankkeiden suunnittelusta ja toteutusvaiheen ohjauksesta, hankinnoista, valvonnasta ja takuuaikaisten tehtävien hoitamisesta. Rakennuttajainsinööri osallistuu myös hankesuunnitelmien laadintaan rakennuttamisen asiantuntijana ja toimii hankkeiden turvallisuuskoordinaattorina.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto ja hyvä kokemus rakennuttamistehtävistä.

Työtehtävien hoitaminen edellyttää sujuvaa kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa sekä tietotekniikan hyvää hallintaa ja piirustusten lukutaitoa (rakennus- ja talotekniikka), rakennusurakan yleisten sopimusehtojen ja erilaisten urakkamuotojen hallintaa ja kokemusta joko rakennuttamisesta, suunnittelutehtävistä tai työmaan toimihenkilötehtävistä. Julkisten hankintojen hankintaosaamisen hallinta ja kunnallishallinnon tuntemus ovat eduksi, samoin elinkaari- ja tietomalliosaaminen.

Tarjoamme sinulle haastavan ja vastuullisen työn, innostuneen työilmapiirin ja asiantuntevan organisaation tuen, nykyaikaiset työvälineet ja mahdollisuuden itsesi kehittämiseen voimakkaasti kehittyvällä alalla.

Rakennuttajainsinöörin vakanssin tehtäväkohtainen palkka on 3 820,05 €/kk, teknisten sopimuksen ammattialalisä enintään 8 % kokemuksesta riippuen.

Tehtävä täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla. Valitun on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon lausunto terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Turun kaupunki suosii anonyymiä rekrytointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Vaikka osaa tiedoista taustatiedoissa kysytään, nämä tiedot eivät näy rekrytoivalle esimiehelle anonyymissä hakijaraportissa. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

Lisätietoja

http://www.turku.fi
http://www.turku.fi/kaupunkiymparistotoimiala

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola puhelimitse 050 5589 326 viikolla 2 to ja pe klo 13-15, viikolla 3 ma, ke, to klo 14-16 ja sekä pe klo 10-15, viikolla 4 ma klo 8-10 sekä ti klo 15-16. Muina aikoina sähköpostilla etunimi.sukunimi@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala, kaupunkirakentaminen, toimitilojen rakennuttaminen
Osoite: Linnankatu 90 E, 20100 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.