Rakennuttajapäällikkö - Nurmeksen kaupunki

Rakennuttajapäällikkö - Nurmeksen kaupunki

Vetovoimainen Nurmes hakee uuteen kaupunkirakennepalvelujen toimialan tilapalvelujen tulosalueelle rakennuttajapäällikköä.

Kaupunkirakennepalveluiden toimiala vastaa erityisesti toimivan ja viihtyisän elinympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Tavoitteena on elinvoimainen ja toimiva kaupunki, joka vastaa asukkaiden ja elinkeinoelämän muuttuvia tarpeita.

Rakennuttajapäällikkö vastaa rakennuttamisen tulosyksikön toiminnasta.

Rakennuttajapäällikön vakinaiseen virkaan haetaan aktiivista ja asiakaslähtöistä rakennuttamisen ammattilaista.

Rakennuttajapäällikkö vastaa suurista korjaus- ja rakennuttamishankkeista, niiden suunnittelusta, kilpailutuksesta ja toteutuksesta Nurmeksen kaupungin ja urakoitsijoiden voimin.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto, sekä riittävä perehtyneisyys omalla toimialalla.

Työssä edellytetään laajojen kokonaisuuksien ja talouden hallintaa, vastuullista työotetta, hyviä neuvottelu-, ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi työssä edellytetään paineensietokykyä ja taitoa priorisoida työtehtäviä, sekä kokemusta monipuolisista rakentamisen tai rakennuttamisen tehtävistä.

Eduksi luetaan kokemus julkisen sektorin rakennuttamistehtävistä ja julkisista hankinnoista sekä AutoCad -osaaminen.

Hakemukset tulee lähettää 31.5.2019 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Sähköiseen hakulomakkeeseen on tallennettava kaikki se työkokemus ja koulutus, johon hakija haluaa työtä hakiessaan viitata.

Virka täytetään vakinaisesti 5.8.2019 alkaen, mutta työ toivotaan aloitettavan jo 1.7. alkaen tai sopimuksen mukaan.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Hakijat voivat esittää oman palkkatoivomuksensa. Palkkaus TS:n mukaan.

Lisätietoja

http://www.nurmes.fi

rakennuttajapäällikkö Jere Korhonen, p. 04010 45707, jere.korhonen@nurmes.fi
tekninen johtaja Pasi Parkkinen p. 04010 45750, pasi.parkkinen@nurmes.fi
vs. hallintojohtaja Anne Korhonen p. 04010 45002, anne.korhonen@nurmes.fi

Nurmeksen kaupunki
Osoite: Nurmes

Tarvitsemme uusia osaajia Nurmekseen töihin!
Nurmes on ihmisenkokoinen kaupunki Pielisen pohjoispäässä Pohjois-Karjalassa. Luonnonkauniin kaupungin tunnuksia ovat järvet, metsät ja vaaramaisemat. Kahden järven välissä kohoava Puu-Nurmeksen alue on arvokas suojelukohde. Kaupunki tunnetaan myös Bomba-talosta. Kaupungissa on hyvät ja laadukkaat peruspalvelut sekä monipuoliset vapaa-ajanviettomahdollisuudet.

Tutustu työnantajaan