Rakennuttajapäällikkö, Kirkkonummen Vesi - Kirkkonummen kunta

Haemme rakennuttajapäällikköä

Kirkkonummen Vesi - liikelaitos on keskisuuri vesihuoltolaitos. Vastaamme kuntamme vedentuotannosta, vedenjakelusta ja viemäröinnistä. Kirkkonummen Vesi hakee nyt rakennuttajapäällikköä kokonaan uuteen vakituiseen virkasuhteeseen ja monipuolisiin työtehtäviin. Organisaatiomuutoksen myötä rakennuttajapäällikön alaisina toimivat rakennuttajainsinööri ja paikkatietoinsinööri. Rakennuttajapäällikkö on Kirkkonummen Veden johtokunnan jäsen.

Rakennuttajapäällikkönä vastaat Kirkkonummen Veden investointiohjelmien laatimisesta, investointien seurannasta ja raportoinnista liikelaitoksen johtajalle. Työssäsi ohjaat vesihuollon yleissuunnittelua ja koordinoit Kirkkonummen Veden sidosryhmäyhteistyötä kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelun sekä rakennuttamisen kanssa. Tehtävänkuvaan kuuluu myös ohjata osaltaan osaa vesihuollon rakennussuunnitelmien laadinnasta ja rakennuttamisesta yhteistyössä rakennuttajainsinöörin kanssa. Työtehtävien pääpaino on verkostorakentamisessa, mutta tehtäviin voi sisältyä muun muassa laitosten saneeraushankkeita. Rakennuttajapäällikkönä vastaat Kirkkonummen Veden paikkatietoaineistosta ja ohjaat paikkatietoinsinööriä aineiston kehittämisen suuntaviivojen laadinnassa.

Jotta rakennuttajapäällikön työ sujuu onnistuneesti

Pätevyysvaatimuksena on ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi insinöörin tai opistoasteen tutkinto soveltuvalta alalta (esim. vesi-, rakennus-, ympäristö- tai yhdyskuntatekniikka) sekä vähintään kolmen vuoden työkokemus vesihuolto- tai maanrakennusalalta. Aiempi suunnittelu- tai rakennuttamiskokemus katsotaan eduksi kuin myös osaaminen julkisista hankinnoista. Arvostamme oma-aloitteellisuutta johtuen työn ajoittaisesta nopeatempoisesta luonteesta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteystyökykyä, liittyen työskentelyyn tiimissä ja asiakasrajapinnassa. Työtehtävään kuuluu työnjohdon varallaoloon osallistuminen. Työn hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä ja Suomen kansalaisuutta. Teetämme tehtävään valitusta turvallisuusselvityksen.

Miksi Kirkkonummen Vedelle?

Kasvava ja uudistuva Kirkkonummi on kaksikielinen, noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista. Perehdytämme sinut hyvin työtehtäviisi ja pääset osaltasi kehittämään uuden viran työtehtäviä. Tulet saamaan tiimisi sekä esimiehesi täyden tuen. Haluamme sinut kehittämään ja kehittymään, joten kannustamme tehtävää tukevaan lisäkouluttautumiseen.

Palkkaus määräytyy teknisen alan sopimuksen mukaan ja on 3650-4500 €/kk, riippuen työkokemuksesta sekä henkilökohtaisen lisän määrästä. Työaika on toimistotyöaika. Viran täytössä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Hakemukset avoinna olevaan virkaan tulee toimittaa sähköisesti perjantaihin 6.8.2021 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: www.kuntarekry.fi työavain 368478. Suunnitellut haastattelupäivät ovat 10.8., 11.8. ja 12.8.

Lisätietoja

https://www.kirkkonummi.fi/kirkkonummen-vesi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa Kirkkonummen Vesi liikelaitoksen johtaja Antti Levänen, puh. 040 504 8457, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi.

Lisätietoja

YHDYSKUNTATEKNIIKAN TOIMIALA, Kirkkonummen Vesi

Kirkkonummen Vesi-liikelaitos on keskisuuri vesihuoltolaitos, jonka 19 hengen tiimi vastaa vedentuotannosta, vedenjakelusta ja viemäröinnistä. Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista.


Osoite: ., 02400 Kirkkonummi

Sinulle suositellut työpaikat