Rakvalvonta- ja ymp.suojeluosaston toimialajohtaja - Askolan kunta

Haemme neljälle uusimaalaiselle kunnalle (uudelleen haku)
RAKENNUSVALVONTA- JA YMPÄRISTÖNSUOJELUOSASTON TOIMIALAJOHTAJAA
vakituiseen virkasuhteeseen

Askola toimii vastuukuntana myös Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien rakennusvalvonnalle sekä ympäristönsuojelutoimelle, joihin tehtäviin liittyen on myös kuntien yhteinen lautakunta. Toimialajohtaja toimii lautakunnan esittelijänä hallinnollisissa ja rakennusvalvonnan asioissa. Hän on Askolan kunnan johtoryhmän jäsen.

Tehtävänkuvaus:
Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojeluosaston toimialajohtajan tehtäviä ovat mm.:
1. johtaa osaston toimintaa ja huolehtia toiminnan yhteensovittamisesta ja yhteistoiminnasta
toimialalla.
2. vastata siitä, että osaston tehtävät hoidetaan tuloksellisesti annettujen tavoitteiden mukaisesti.
3. huolehtia toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä samoin kuin tarpeellisesta yhteistyöstä
4. huolehtia osastoa koskevien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta
5. huolehtia osaston sisäisen ja ulkoisen tiedotustoiminnan järjestämisestä

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojeluosaston toimialajohtaja toimii osaston henkilöstön esimiehenä sekä työskentelee myös itse toisena rakennusvalvonnan asiantuntijana.

Tehtävässä onnistuminen edellyttää määrätietoista työskentelyotetta sekä kokemusta toimialan tehtävistä. Myös joustavuus, yhteistyökyky sekä aktiivinen ja kehittämismyönteinen toimintatapa ovat välttämättömiä edellytyksiä hyvälle viranhoidolle.

Kelpoisuusehdot:
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen §4 tai §108 mukainen pätevyys.

Virkaan liittyviä tietoja:
Viranhoidon aloittaminen tapahtuu yhteisesti sovittavasta ajankohdasta lukien. Valinnan tekee Askolan kunnanhallitus.

Virka kuuluu kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen piiriin ja siinä noudatetaan kokonaistyöaikaa. Hakijaa pyydetään esittämään palkkatoivomus. Virkasuhteen alussa on 6 kk:n koeaika.

Hakemukset tulee jättää sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi, haku työavaimella 329188 keskiviikkoon 6.1.2021 klo 15 mennessä. Aiemmin hakeneet otetaan huomioon. Hakemusaineistot ovat julkisia.

Lisätietoja

https://www.askola.fi/etusivu/rakentaminen-ymparisto/

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa
Hallintojohtaja Tuija Saloranta
p. 040 719 5069
tuija.saloranta@askola.fi

Askolan kunta, Rakennus- ja ympäristöosasto
Osoite: Askolantie 30, 07500 Askola

Askola on noin 5000 asukkaan kunta Porvoon ja Mäntsälän kainalossa itäisellä Uudellamaalla. Meillä on hyvä asua ystävällisessä, rauhallisessa ja luonnonläheisessä ympäristössä, mutta työnteko onnistuu myös kauempaa. Askola toimii vastuukuntana myös Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien rakennusvalvonnalle sekä ympäristönsuojelutoimelle, joihin tehtäviin liittyen on myös kuntien yhteinen lautakunta.