test
Raseborgs stads sommarjobb 2022 - Raaseporin kaupunki

Sommarjobbsmöjligheterna är mångsidiga. Ungdomar som behöver praktik för sin utbildning prioriteras vid anställandet av sommararbetare. Ungdomarna bör vara födda 2006 eller tidigare. Arbetsspråk är både svenska och finska. I vissa jobb krävs körkort.

I slutet av ansökan ska du välja de eller det sommarjobb du önskar. Nedan en kort presentation av några utav de sommarjobb som staden erbjuder.

Simövervakare vid Stallörsparkens badinrättning:
Simövervakarna bör vara minst 18 år gamla och simkunniga. Simövervakare är ett självständigt arbete. I antagningsprocessen kommer ett simtest att utföras.

Turistinformatör:
Som turistinformatör betjänar du turister per telefon, e-post och chat på vårt kontor eller över disk vid vår kundbetjäningspunkt på EKTA museum i Ekenäs. Vi önskar att du behärskar svenska, finska och engelska (i både tal och skrift), kunskaper i andra språk är ett plus.

Parkarbete:
Underhåll av stadens grönområden, lekparker och badstränder.

Idrottsplanskötare:
Underhåll av anläggningar och fotbollsplaner.

Fastighetsskötsel:
Underhåll av stadens byggnader samt uteområden.

Utställningsvakt:
Till arbetsuppgifterna hör att öppna och stänga utställningarna, bemöta kunder och övervaka utställningsutrymmen samt -föremål på EKTA museum och Frongårdens museum.

Kontorsarbete:
Kan vara arbete som kanslist, bokförare, löneräknare, eller andra administrativa uppgifter inom stadens förvaltning.

Äldreservice:
Arbetsuppgifter på boendeenheter och i hemvården. Arbetsuppgifterna består bl.a. av att hjälpa äldre med dagliga sysslor, att hålla sällskap, gå ut, stöda i saker de äldre vill göra, ev. lättare vård- och städuppgifter.

Kulturarbete:
Kulturarbetarna jobbar i teamet för Ekenäs Sommarkonserter. I uppgifterna ingår förutom kontorsarbete, koordinering, kommunikation och sociala medier även praktiska uppgifter före och under själva evenemanget, bl.a. affischering, ”roudande” och att fungera som artistvärd. Arbetstiden under festivalen är oregelbunden.

Logistik:
Kundbetjäning, administration av arbetsreseförmåner, (eventuella) uppgifter i anslutning till sommartrafiken.

Information:
På informationen och marknadsföringen jobbar vi med att sprida information både externt via vår hemsida, sociala medier, pressmeddelanden och internt via våra interna kommunikationskanaler. Vi skapar texter, bilder, sammanfattar och presenterar, organiserar, koordinerar och jobbar för att öka synligheten för staden på båda inhemska språken.

Sommarhjälp som montör, Raseborgs Vatten:
Bland annat underhåll av vatten- och avloppsledningar samt pumpstationer.

Söktiden pågår till 10.3.2022 kl. 12:00. Vi strävar efter att meddela dej om du fått sommarjobb eller inte senast i mitten på april.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Personalchef Johan Nylund, johan.nylund@raseborg.fi. 019 289 2030

Lär dig mer om oss

Raseborg stad

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden bildades 2009 av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. Staden har omkring 28 000 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden. Här är tryggt att leva och bo. Staden är regionens största arbetsgivare med cirka 1 900 anställda. Staden är en rökfri arbetsplats.


Adress: Raseborgsvägen 37, 10650 Tammisaari
Raseborg stad - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat