Ravitsemusterapeutti - Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lapin sairaanhoitopiirissä on haettavana 23.4.2021 klo 15 mennessä

RAVITSEMUSTERAPEUTIN TOIMI

Tehtävä sijaitsee medisiinisen hoidon tulosalueella.

Ravitsemusterapeutin tehtävänä on aikuispotilaiden ruokavalio-ohjaus medisiinisen, operatiivisen ja psykiatrisen hoidon tulosalueella. Keskeisiä potilasryhmiä ovat mm. lihavuusleikkausarvioon tulevat ja lihavuusleikkauksen käyneet ja muut kirurgiset potilaat, diabeetikot, munuaispotilaat, gastroenterologiset, neurologiset sekä syömishäiriöpotilaat. Potilasohjauksen lisäksi työtehtäviin kuuluu moniammatillista yhteistyötä ravitsemushoidon kehittämisessä, ravitsemuskoulutuksen suunnittelua ja pitämistä hoitohenkilökunnalle sekä ravitsemusmateriaalin tuottamista. Tarjoamme monipuolisen tehtäväalueen organisaatiossamme.

Sairaalassamme toimii kaksi muuta ravitsemusterapeuttia: toinen lapsilla ja toisen työpanoksesta 1/2 kuuluu ravintokeskuksen tehtäviin ja puolet aikuispotilaiden pariin. Tarkemmasta työnjaosta aikuispotilaiden osalta voidaan jatkossa tarkemmin sopia.

Hakijalta edellytämme terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukaista laillistetun ravitsemusterapeutin pätevyyttä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää aikaisempaa työkokemusta sairaalaravitsemusterapeuttina aikuispotilaiden parissa, halua hoitaa erilaisia potilasryhmiä, itsenäistä työotetta, ravitsemushoito-, erikoisruokavalio- ja elintarviketuntemusta, joustavuutta muuttuvissa olosuhteissa, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä tiimityöskentelyä niin kollegoiden kuin muun henkilökunnan kanssa. Kokemukset etäyhteyksien käytöstä katsotaan eduksi.

Palvelusuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Toimeen valitun tulee esittää hyväksytty lääkärintodistus ennen tehtävän hoidon aloittamista. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Toimessa on 4 kuukauden koeaika.

Hakemukset lähetetään Kuntarekryn hakupalvelun kautta:
www.lshp.fi - Ammattilaisille - Meille töihin - Avoimet työpaikat tai www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja antavat tulosaluejohtaja Seppo Lehto, 040 619 6600 sekä ravitsemusterapeutti Noora Rajamäki, 040 664 6113, ajalla 22.3 - 9.4.2021 ja ravitsemusterapeutti Helena Selkälä, 040 681 3535 ajalla 12.4 - 23.4.2021. Sähköpostitse seppo.lehto@lshp.fi, noora.rajamaki@lshp.fi ja helena.selkala@lshp.fi.


Rovaniemellä 5.3.2021

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätietoja

http://www.lshp.fi

Tutustu työnantajaan

Tulosaluejohtaja Seppo Lehto, 040 619 6600 sekä ravitsemusterapeutti Noora Rajamäki, 040 664 6113, ajalla 22.3 - 9.4.2021 ja ravitsemusterapeutti Helena Selkälä, 040 681 3535 ajalla 12.4 - 23.4.2021. Sähköpostitse seppo.lehto@lshp.fi, noora.rajamaki@lshp.fi ja helena.selkala@lshp.fi.

Medisiinisen hoidon tulosalue
Osoite: 96400 Rovaniemi

Lapin sairaanhoitopiirin palveluksessa työskentelee noin 2000 terveydenhuollon ja muiden alojen ammattilaista ja asiantuntijaa. Rovaniemellä toimivien erikoissairaanhoidon yksiköiden lisäksi toimintaamme kuuluvat Muonion-Enontekiön perusterveydenhuolto ja maakuntaan sijoitetut ensihoidon yksiköt. Lapin sairaanhoitopiiri tarjoaa työntekijöilleen monipuolisia työtehtäviä ja lisäkoulutusmahdollisuuksia sekä mielenkiintoisen ja uudistuvan työympäristön. Keskussairaalamme on laajan päivystyksen sairaala, sopivan suuri ja ihmisen kokoinen sairaala. Lapissa kohtaat aidot ihmiset, lumoavan luonnon ja kahdeksan vuodenaikaa. Tervetuloa joukkoomme!

Sinulle suositellut työpaikat