Skip to main content
test
Ravitsemusterapeutti - Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Nyt on mahdollisuus kokea Lapin ruska, hohtavat hanget ja yötön yö!

Lapin sairaanhoitopiirissä on haettavana 14.10.2022 klo 15.00 mennessä

RAVITSEMUSTERAPEUTIN SIJAISUUS

Haemme Rovaniemellä sijaitsevaan Lapin keskussairaalaan ravitsemusterapeutin määräaikaiseen sijaisuuteen alastaan innostunutta ravitsemusterapeuttia. Sijaisuus jatkuu 31.8.2023 asti. Työ on pääasiassa aikuispotilaiden ruokavalio-ohjausta ja sijoittuu sisätautien poliklinikan yksikköön. Keskeisiä potilasryhmiä ovat mm. lihavuusleikkausarvioon tulevat ja lihavuusleikkauksen käyneet sekä muut kirurgiset potilaat, diabetesta sairastavat, munuaispotilaat, gastroenterologiset, neurologiset sekä psykiatriset potilaat. Potilastyön lisäksi työkuvaan kuuluu moniammatillista yhteistyötä ravitsemushoidon kehittämisessä, ravitsemuskoulutuksen suunnittelua ja pitämistä hoitohenkilökunnalle sekä ravitsemusmateriaalin tuottamista. Tarjoamme monipuolisen tehtäväalueen organisaatiossamme.

Sairaalassamme on yhteensä kolme ravitsemusterapeutin toimea. Tämän toimen lisäksi yksi toimi on lapsilla ja yksi jaettuna ravintokeskuksen ja aikuispotilaiden ohjannan kesken. Tarkemmasta työnjaosta aikuispotilaiden osalta voidaan jatkossa sopia tarkemmin.

Tehtävässä menestyminen edellyttää halua hoitaa erilaisia potilasryhmiä. Lisäksi työ vaatii itsenäistä työotetta, oma-aloitteisuutta, joustavuutta muuttuvissa olosuhteissa, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä tiimityöskentelyä niin kollegoiden kuin muun henkilökunnan kanssa. Kokemukset etäyhteyksien käytöstä katsotaan eduksi.

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon henkilöistä annetun lain (559/1994) edellyttämä pätevyys.
Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) perusteella.

Toimessa on 4 kk:n koeaika. Toimeen valitun tulee esittää hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävien aloittamista. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n ja 48a §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Hakemukset lähetetään sähköisen hakupalvelun kautta:
www.lshp.fi - Ammattilaisille - Meille töihin - Avoimet työpaikat tai www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja tehtävästä antavat ylilääkäri Seppo Lehto, 040 619 6600 ja ravitsemusterapeutti Helena Selkälä, 040 670 3802 sekä ravitsemusterapeutti Dienh Hong, 040 681 3535 (soittoaika to klo 8.00-11.00). Sähköpostitse seppo.lehto@lshp.fi, helena.selkala@lshp.fi ja dienh.hong@lshp.fi


Rovaniemellä 7.9.2022

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätietoja

http://www.lshp.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Ylilääkäri Seppo Lehto 040 619 6600, ravitsemusterapeutti Helena Selkälä 040 670 3802 sekä
ravitsemusterapeutti Dienh Hong 040 681 3535 (soittoaika to klo. 8.00-11.00).
Sähköpostitse seppo.lehto@lshp.fi, helena.selkala@lshp.fi ja dienh.hong@lshp.fi

Lisätietoja

Medisiininen hoito, sisätautien poliklinikka

Lapin sairaanhoitopiirin palveluksessa työskentelee noin 2000 terveydenhuollon ja muiden alojen ammattilaista ja asiantuntijaa. Rovaniemellä toimivien erikoissairaanhoidon yksiköiden lisäksi toimintaamme kuuluvat Muonion-Enontekiön perusterveydenhuolto ja maakuntaan sijoitetut ensihoidon yksiköt. Lapin sairaanhoitopiiri tarjoaa työntekijöilleen monipuolisia työtehtäviä ja lisäkoulutusmahdollisuuksia sekä mielenkiintoisen ja uudistuvan työympäristön. Keskussairaalamme on laajan päivystyksen sairaala, sopivan suuri ja ihmisen kokoinen sairaala. Lapissa kohtaat aidot ihmiset, lumoavan luonnon ja kahdeksan vuodenaikaa. Tervetuloa joukkoomme!


Osoite: 96400 Rovaniemi

Sinulle suositellut työpaikat