Skip to main content
test
Rehtori - Sotkamon kunta

Haemme rehtoria Tenetin koulun vakinaiseen virkaan numero 1501. Työ alkaa 1.5.2023 tai erikseen sovittavana ajankohtana. Tenetin koulun rehtori johtaa koulun pedagogista toimintaa ja vastaa henkilöstöjohtamisesta, tuloksista sekä toiminnan laadusta yhdessä virka-apulaisrehtorin kanssa. Tenetin koulu on liittynyt valtakunnalliseen urheiluyläkouluverkostoon ja uuden koulun rakennustyöt alkavat keväällä 2023. Koulu valmistuu lukuvuoden 2024-2025 alkuun mennessä.

Kelpoisuusvaatimus tehtävään on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuuksista (986/1998). Asetuksen mukaan rehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, 15 opintoviikon tai 25 opintopisteen laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Virkaan valittavalta edellytetään kokemusta koulun arjen johtamisesta sekä hyviä vuorovaikutus-, viestintä- ja työyhteisötaitoja, oppilaslähtöisyyttä ja erinomaisia TVT-taitoja. Arvostamme kokemusta koulun toimintakulttuurin kehittämisestä, yhteis- ja samanaikaisopettajuuden kehittämisestä, turvallisuus- ja tiimijohtamisesta sekä lukujärjestyksen laatimisesta.

Tehtävään valitun on esitettävä ennen tehtävän vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Koeaika on kuusi kuukautta.

Virkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Mikäli sähköinen hakemus ei ole mahdollinen, voi hakemuksen lähettää postitse osoitteeseen Sotkamon kunta / Sivistyksen toimiala, Markkinatie 1, 88600 Sotkamo. Huomioithan, että paperisen hakemuksen tulee olla perillä 11.4.2023 klo 15.00 mennessä.

Hakuaikaa on jatkettu. Virkaa aiemmin hakeneiden hakemukset huomioidaan jatkohaussa ilman erillistä hakua.

Lisätietoja

http://www.sotkamo.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Kasvatusjohtaja Ville Manninen 044 750 2298, ville.manninen@sotkamo.fi.

Lisätietoja

Sotkamon kunta, Sivistyspalvelut

Sotkamo on monipuolisuudellaan kuntien kärjessä. Sotkamon monipuolisuus perustuu hyviin palveluihin, vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin, elinkeinoelämän kehittämiseen ja kunnan kehittämisaktiivisuuteen.

Sotkamon kunta on vuosien mittaan saanut yrittäjämyönteisimmän, imagoltaan parhaan, luovimman kunnan ja monet muut tunnustukset.

Sotkamossa bisneksen tekemisen vireys ja luonnonläheisyys viihtyvät vierekkäin. Sotkamon kunta on savuton työpaikka.

Ota yhteyttä ja tutustu sotkamolaiseen tapaan toimia!


Osoite: Opintie 2, 88610 Vuokatti

Sinulle suositellut työpaikat