Kajaanin kaupungin perusopetuksessa on haettavana Keskuskoulun rehtorin vakinainen virka nro 0118 1.12.2020 alkaen. Keskuskoulussa on luokat 3-9, 6 erityisluokkaa sekä valmistavan opetuksen ryhmä.

Hakijalta edellytetään opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaista rehtorin kelpoisuutta.

Arvostamme kokemusta koulun tuloksellisesta johtamisesta, perusopetuksen kehittämisestä ja talouden hallinnasta. Lisäksi rehtorilta odotetaan erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä tietotekniikan osaamista.

Valinnassa voidaan käyttää soveltuvuusarviointia.

Palkkaus on Ovtes:n mukainen. Virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Nämä on toimitettava 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Työnantajan pyytäessä on esitettävä todistus huumausainetestistä.

Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 16.10.2020 klo 15.00 sähköisesti osoitteessa kuntarekry.fi. Postitse osoitteella: Kajaanin kaupunki, kirjaamo, PL 133 (Pohjolankatu 13), 87101 Kajaani.

Lisätietoja

http://www.kajaani.fi/fi/keskuskoulu
http://www.kajaani.fi/

Tutustu työnantajaan

Vs. perusopetuksen tulosalueen johtaja Jaakko Vehkaperä puh. 044 7147 621
sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Kajaanin kaupunki, Sivistystoimiala, Perusopetus
Osoite: Väinämöisenkatu 28, 87100 Kajaani

Kajaani on 38 000 asukkaan Kainuun maakuntakeskus. Kajaanissa arki on sujuvaa ja elinkeinoelämä monipuolista. Osaamista löytyy arjen palveluista kansainväliseen huipputasoon. Kajaanin kaupungin 2 000 hengen henkilöstö on osaavaa ja muutosvalmista.

Kajaanin perusopetus tekee hyvää työtä ja näyttää monessa asiassa suuntaa valtakunnallisesti. Pedagogisen kehitystoiminnan innovaatiot jatkavat laadukasta kehitystyötä, jota esimerkiksi erityisopetuksen saralla on Kajaanissa tehty jo pitkään. Kajaanissa koulutuspalvelut ovat helposti saavutettavissa opiskelijan asuinpaikasta riippumatta.