Rekreationsverksamhetsledare - Vaasan kaupunki

Rekreationsverksamhetsledare - Vaasan kaupunki

Vasa stad söker en rekreationsverksamhetsledare till innehållsproduktionen i Seniorcentrets Alvar-bildtelefonservice.

Med hjälp av Alvar-bildtelefontjänsten får hemvårdens och Seniorcentrets klienter hemvårdsservice, stimulansveksamhet, socialt kapital samt verksamhet som främjar funktionsförmågan och rehabilitering. I Alvar-tjänsten kommer klienten via bildtelefonen t.ex. med rekreationsverksamhetsledaren till stranden eller med konditionsskötaren på gympa.
Stunderna i Alvar-tjänsten är interaktiva och deras innehåll utvecklas tillsammans med klienterna. Stunderna görs i Alvar-tjänstens egen studio eller på annat håll, dvs. ofta på ställen där det händer något.

I arbetsuppgifterna ingår bl.a.:
De mångsidiga uppgifterna inom innehållsproduktion för Alvar-tjänsterna:
- att fungera bakom kameran under planering och beredning av sessionerna, under sessionerna samt att agera framför kameran vid planeringen och beredningen av växelverkningssessioner och även som ledare av sessionerna.
- skapande, planering och editering av inspelningar.
- presentation av Alvar-tjänsterna för interna och externa samarbetsparter.
- arbete i en yrkesövergripande arbetsgemenskap och i nätverk.

Behörighetsvillkoret är lämplig examen på andra stadiet, teknisk kompetens eller beredskap och motivation att utveckla den egna tekniska kompetensen i samband med Alvar-tjänsterna. Examen inom social- och hälsovårdsbranschen ses som merit.

Språkkunskapskravet är minst nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska språken.

Vi förutsätter intresse och vilja att arbeta klientorienterat tillsammans med seniorerna via bildtelefoner. I arbetet behövs goda växelverkningsfärdigheter i klient- och teamarbetet och därtill eget initiativ i arbetet samt vilja att utvecklas. Körkort krävs.

Vi uppskattar klientorienterade arbetsmetoder på eget initiativ och vilja att utvecklas. Vilja att lära sig nytt samt vilja att producera välbefinnande för seniorer.

Vi erbjuder en intressant och utmanande arbetsuppgift, där möjligheter finns att utveckla verksamheten.

Uppgiftsrelaterad lön enligt AKTA.

Prövotid är sex månader.

Intervjuerna hålls vecka 43.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Serviceansvarig Tuija Nyby, tfn. 040 536 9024
Ansvarig handledare Kirsi Laitila, tfn. 040 525 4015

Social- och hälsosektorn /Seniorcentret
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Närmaste 2000 experter inom social- och hälsobranschen ger stöd i invånarnas vardag från de första stunderna i livet till en god ålderdom. Våra yrkesmänniskor arbetar med Vasabornas hälsa, sociala välbefinnande och trygghet. Då du går till hälsostationen, tandläkaren, behöver stöd med livshanteringen eller exempelvis fysioterapi tar våra experter emot dig. Stöd erbjuds även på hemadressen i form av bland annat hemvård och serviceboende.