Rekrytoijan määräaikainen työsopimussuhde - Sosteri, Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky

Haettavana pe 25.9.2020 kello 14.00 mennessä

Tukipalvelujen tulosalueella

REKRYTOIJAN määräaikainen työsopimussuhde 28.2.2021 saakka

Haemme hoito-/hoivatyön ammattihenkilöä rekrytoijan määräaikaiseen tehtävään. Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen pätevyys, laillistettu terveydenhuollon ammattitutkinto. Tehtävää täytettäessä arvostamme kokemusta esimiestehtävistä, Kuntarekryn tuntemusta ja hyviä tietoteknisiä valmiuksia. Työssä menestyminen edellyttää positiivista ja kehittävää työotetta sekä moniammatillisia yhteistyötaitoja.

Rekrytoijan tehtäviin kuuluu pääsääntöisesti hoito- ja hoivatyön henkilöstön rekrytointi, osallistuminen vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön hankintaan sekä ennakoiva rekrytointi yhteistyössä koulutusorganisaatioiden kanssa. Tehtävään sisältyy myös vastuuta perehdytyksen suunnittelusta ja toteuttamisesta ja voi sisältyä muita erikseen sovittuja tehtäviä.

Tehtävä täytetään sopimuksen mukaan mahdollisimman pian. Tehtäväkohtainen palkka määräytyy KVTES:n ja organisaatiossa toteutetun työn vaativuuden arvioinnin perusteella. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan, mikä sisältää Tartuntatautilain 48 §:n mukaisen arvion soveltuvuudesta tehtävään. Noudatamme tehtävässä 2 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta, hakuavain 312108. Mahdolliset kirjalliset hakemukset lähetetään Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky, Kirjaamo, PL 111, 57101 Savonlinna. Hakemukseen merkintä haettavasta tehtävästä. Hakemuksia liitteineen ei palauteta.

Henkilöllisyystodistus ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Savonlinna 10.9.2020

Lisätietoja

http://www.sosteri.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antavat:
ylihoitaja Kirsi Matikainen, puh. 044 417 3972 ja
hallintoylihoitaja Maijaterttu Tiainen puh. 044 417 3971,
molempien sähköposti: etunimi.sukunimi@sosteri.fi

Varahenkilöyksikkö
Osoite: Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna

Sosteri tarjoaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja Enonkosken, Rantasalmen, Savonlinnan ja Sulkavan 43 000 asukkaalle. Ympäristöterveydenhuollossa ovat mukana myös Juva ja Puumala. Sosterin 1600 ammattilaisen palvelutavoitteena on jonottamatta hoitoon ja hoidosta kotiin.