Rekrytointiasiantuntija - Koillis-Suomen Kehittämisyhtiö Naturpolis Oy

Tule luomaan ja kehittämään uudenlaisia työllisyyspalveluja Kuusamoon ja Taivalkoskelle!

Mahdollisuuksien Pohjoinen - JobBoost Koillis-Suomi on 1.9.2020 - 30.4.2023 toteutettava ESR-rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on tehostaa työnhakijoiden ohjautumista oikea-aikaisesti alueen työllisyyttä edistäviin palveluihin ja työpaikkoihin, vastata yritysten ja työnhakijoiden osaamisen kehittämistarpeisiin sekä edistää alueen yritysten osaavan työvoiman saatavuutta. Hankkeessa kehitetään erilaisia alueellisia ja paikallisia kumppanuusmalleja sekä duuni- ja koulutusagenttien toimintamalleja. Lisäksi hankkeessa toteutetaan alueen työmahdollisuuksia markkinoivia kampanjoita sekä kehitetään rekrytointimalleja ja asettautumispalveluita. Hankkeen päätoteuttaja on Naturpolis Oy. Osatoteuttajia ovat Pudasjärven kaupunki, Posion kunta, Kainuun ammattiopisto, Koulutuskuntayhtymä OSAO sekä KSAK Oy.

Haemme hankkeeseen rekrytointiasiantuntijaa vanhempainvapaan sijaiseksi ajalle 1.11.2021-30.4.2022.

Rekrytointiasiantuntija vastaa osaavan työvoiman rekrytointiin liittyvän toimenpidekokonaisuuden toteuttamisesta ja erityisesti rekrytointi- ja asettautumispalveluiden kehittämisestä. Kokonaisuus sisältää myös alueen työmahdollisuuksien markkinointiosion koordinoimisen (mm. työssäkäyntialueen konseptointi, nettisivut, rekrytointitapahtumat, markkinointikampanjat) sekä asiantuntijapalveluiden kilpailutukset ja hankinnat yhteistyössä projektipäällikön kanssa. Lisäksi rekrytointiasiantuntija vastaa kokonaisuudessaan hankkeen yritysyhteistyöstä Kuusamon ja Taivalkosken osalta.

Rekrytointiasiantuntijana pääset edistämään alueen vetovoimaisuutta potentiaalisten työntekijöiden näkökulmasta, sekä kehittämään ja pilotoimaan uudenlaisia rekrytointimalleja, jotka huomioivat myös kansainvälisten rekrytointien erityispiirteet. Toimit osana Naturpoliksen JobBoost-tiimiä ja erityisesti hankkeen sisällöntuottajan työparina.

Rekrytointiasiantuntijalta edellytetään tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, kokemusta rekrytointiin liittyvistä tehtävistä ja kehittämisestä sekä vahvaa viestinnällistä osaamista. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös rekrytointiin liittyvien kansainvälisten trendien tuntemista, kokemusta yritysyhteistyöstä sekä innostunutta suhtautumista kehittämiseen. Lisäksi eduksi katsotaan aikaisempi kokemus hanketyöstä, alueen yritysten tunteminen sekä markkinointiin liittyvä osaaminen.

Tehtävä voi sisältää ilta- ja viikonlopputyötä sekä matkustusta hankealueella. Oman auton käyttömahdollisuus suositeltavaa.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Työllisyyspäällikkö Jouni Korhonen, jouni.korhonen@naturpolis.fi tai puh. 040 627 5704.

Lisätietoja

Koillis-Suomen Kehittämisyhtiö Naturpolis Oy
Osoite: Nuottatie 6 A, 93600 Kuusamo

Sinulle suositellut työpaikat