test
Rektor - Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

Rektor i tillsvidare tjänsteförhållande. Rektor är ledande tjänsteinnehavare som leder och utvecklar verksamheten, förvaltningen och ekonomin för Yrkesakademin i Österbotten.

Vi söker en dynamisk person med dokumenterade ledaregenskaper. Vi uppskattar förmåga att leda en stor och geografiskt spridd utbildningsorganisation i en kontinuerlig förändring och utveckling i samklang med de krav som näringslivet och regionen ställer.

De formella behörighetskraven för den som väljs till rektor är den behörighet som stadgas i gällande förordning om behörighetsvillkor för personal inom undervisningsväsendet samt tillräcklig arbetserfarenhet inom uppgiftsområdet.
Hälsointyg bör uppvisas före tjänstens tillträdande.

Anställningsvillkor och lön enligt AKTA-avtalet med en prövotid om 6 månader. Tjänsten tillträds från och med 1.8.2022 eller enligt överenskommelse.

Läs mer

https://www.sofuk.fi
https://www.yrkesakademin.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Direktör Ulrica Karp, tel 050 502 5550

Lär dig mer om oss

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Yrkesakademin i Österbotten

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK) är en samkommun med de 14 tvåspråkiga kommunerna längs kusten från Karleby i norr till Kristinestad i söder som medlemmar. Samkommunen har anförtrotts uppgiften att bevaka den svenskösterbottniska befolkningens intressen inom utbildning och kultur på sitt verksamhetsområde. Vår vision är Utbildning och Kultur i världsklass. SÖFUK driver svensk yrkesutbildning i verksamhetsområdet genom Yrkesakademin i Österbotten (YA). YA räknas till en av de största yrkesutbildarna på svenska i landet. Regionteaterverksamheten sker inom ramen för Wasa Teater som är den enda professionella teatern på svenska i Österbotten. För kulturbevakningen finns enheten KulturÖsterbotten.

Yrkesakademin i Österbotten utbildar årligen ca 3000 studerande. Utbildningsutbudet uppgår i dagsläget till 32 grundexamen, 32 yrkesexamen och 15 specialyrkesexamen inom 21 olika branscher. Alla utbildningar är öppna och ansökan till utbildningarna kan göras närsomhelst, antagning och start sker kontinuerligt under året. Yrkesakademin i Österbotten har campus i Jakobstad, Pedersöre, Vasa och Närpes.


Adress: Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vaasa

Sinulle suositellut työpaikat