Skip to main content
test
Rektor - Maalahden kunta

Malax kommun ledigförklarar tjänsten som rektor vid högstadiet i Petalax från 1.1.2024.
I högstadiet i Petalax går ca 270 elever från Malax kommun och Korsnäs kommun. Personalstyrkan är ca 30 personer. Skolan leds av rektorn.

Vi söker dig som är intresserad av pedagogisk utveckling, som vill utveckla och utvecklas. Vi förutsätter att du har god samarbetsförmåga och är bra på att bygga relationer, men att du även kan arbeta självständigt och ha det helhetsansvar som arbetet förutsätter. Du vågar pröva på nya arbetssätt utan att fastna i gamla rutiner. Du kan flexibelt hantera oplanerade och ibland krävande situationer som uppstår under skoldagen. Som rektor behöver du vara intresserad av personalledning, administration, ekonomi och ha en god förmåga att samarbeta med kommunens olika verksamheter.

Behörighet och kvalifikationer
- Behörighet som föreskrivs i lagstiftningen (behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 1998/986).
- Godkända studier i utbildningsledarskap, 25 sp.
- Du har insikt i personalledning, pedagogiskt utvecklingsarbete och god insikt i läroplanen.
- Du har en hög kompetens inom digitalisering och är insatt i skolväsendets webbverktyg.
- Rektorn ska enligt UKTA-avtalet undervisa.

Det förutsätts att du styrker din behörighet då du söker tjänsten och det gör du genom att elektroniskt bifoga kopia av dina behörighetsgivande betyg och intyg. Bifoga inte arbetsintyg. Om du ej styrker din behörighet i samband med ansökan beaktas inte din ansökan.

Prövotiden för tjänsten är 6 månader. Den som valts bör inom en månad efter valet uppvisa godtagbart läkarintyg samt straffregisterutdrag enligt lag 504/2002 för att valet ska vinna laga kraft.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Bildningsdirektör Sofia Kullberg, tfn 050 462 6099, sofia.kullberg@malax.fi

Lär dig mer om oss

Malax kommun, Bildning, fritid och kultur, Skolor, Högstadiet i Petalax

Malax är en tvåspråkig kommun med svenska som förvaltningsspråk. Malax kommun sysselsätter ca 330 personer. Kommunen erbjuder en inspirerande miljö och god arbetsgemenskap för yrkesskickliga personer. Från och med år 2020 är Malax kommun med i Unicefs En barnvänlig kommun-modell och siktar på att få erkännandet 2024. Modellen baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter och Unicefs internationella barnvänliga städer-modell. Malax kommun är en rökfri arbetsplats.


Adress: Mamrevägen 9, PETALAX, 66240 Petolahti
Malax kommun - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat