Rektor för Kyrkostrands skola - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad söker ny rektor för Kyrkostrands skola

Kyrkostrands skola är en unik och modern skola som är belägen i Jakobstad på den finska västkusten. Vi fungerar som en närskola för elever som bor i Kyrkostrand och bedriver allmänundervisning för förskolan upp till årskurs fem. Det unika med vår skola är att vi också bedriver specialundervisning i tio olika specialklasser som alla befinner sig i samma byggnad, vägg i vägg med allmänundervisningen. I våra specialklasser studerar elever från förskolan till årskurs nio. Eleverna kommer från hela regionen. I Kyrkostrands skola tillåts alla lära sig utgående från sina egna förutsättningar. Helt enkelt för att det är den bästa vägen till inlärning.


Syftet med undervisningen är att ge eleverna verktyg och grundläggande färdigheter samt utveckla nyfikenhet inför nya saker. Målet är att eleverna växer till ansvarsfulla samhällsmedlemmar som aktivt kan påverka sitt eget liv.

Rektorn för Kyrkostrands skola leder verksamheten och verkar i nätverk. Social kompetens, coachande ledarskap, respektfullt bemötande och problemlösande förhållningssätt är egenskaper som ger förutsättningar att lyckas som rektor.

Vi förutsätter:
- erfarenhet av ledarskap
- kunskap i läroplans- och elevvårdsfrågor
- ett utvecklingsorienterat förhållningssätt
- samarbetsförmåga
- kommunikationsfärdigheter
- goda IKT färdigheter

Behörigheten för tjänsten bestäms enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998).
Tjänsten besätts med sex (6) månaders prövotid.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) över sitt hälsotillstånd (narkotikatest ingår) och straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

Videointervjuer med formellt behöriga sökande görs kontinuerligt under ansökningstiden.


Läs mer

http://www.jakobstad.fi/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Bildningsdirektör Jan Levander
tfn 044-7851479 eller
jan.levander@jakobstad.fi.

Lär dig mer om oss

Bildningssektorn

Jakobstad är en livskraftig centralort i en välmående region, en tvåspråkig stad vid havet, som erbjuder invånarna delaktighet, trygghet och livskvalitet.


Adress: Strengbergsgatan 1, 68600 Pietarsaari

Sinulle suositellut työpaikat