Rektor / Vasa Arbetarinstitut - Vaasan kaupunki

Rektor / Vasa Arbetarinstitut - Vaasan kaupunki

Vasa stad söker en rektor för Vasa Arbetarinstitut.

Vasa stad är regionens största arbetsgivare och erbjuder möjligheter för många slags yrkesmänniskor. Som Vasa stads arbetstagare gör du ett betydelsefullt arbete: du är med och gör Vasa till en stad där det är bra för människorna att leva, arbeta och studera.

Vasa, Nordens energihuvudstad, är en unik kombination av modern internationalism, ung entusiasm, innovativ kompetens och lugn och ro. I det internationella Vasa talas 97 olika modersmål Kvarkens skärgård är Finlands enda naturarv på Unescos världsarvslista, havet är en del av vår vardag och där laddar vi våra batterier för vardagen. I Vasa finns över 140 företag inom energisektorn samt över 20 kulturupplevelser inom en radie på en kilometer från torget.

Vasa Arbetarinstitut (Arbis) är en av Vasa stad upprätthållen svenskspråkig läroanstalt för fritt bildningsarbete. Vasa Arbis hör till resultatområdet Vasa stads institut tillsammans med det finskspråkiga Vaasa-opisto och musikinstitutet Kuula-institutet. Som en del av medborgarinstitutservicen erbjuder Vasa Arbis grundläggande konstundervisning för barn och unga. Dessutom anordnas grundläggande undervisningen för vuxna på svenska vid Vasa Arbis.

Vasa stads instituts grundvärden är livslångt, kontinuerligt lärande, kreativitet, frivillighet och jämlikhet. Rektorn vid Arbis ansvarar för institutets verksamhet samt leder och utvecklar verksamheten underställd ledande rektor för Vasa stads institut och utbildningsnämnden. Organisationsutvecklingen och granskning av förvaltningsgränserna som startades år 2016 inom resultatområdet Vasa stads institut fortsätter. Rektorsuppgifterna kommer att omfatta en undervisningsskyldighet på 100 h/år.

Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998):
1) högre högskoleexamen
2) sådan behörighet som lärare för utbildningsformen i fråga som föreskrivs i förordningen
3) tillräcklig arbetserfarenhet av läraruppgifter
4) examen i undervisningsförvaltning enligt de grunder som godkänts av utbildningsstyrelsen, omfattande minst 25 studiepoäng eller 15 studieveckor som ordnats vid ett universitet eller på annat sätt erhållen tillräcklig kännedom om undervisningsförvaltning.

Vi värdesätter tidigare erfarenhet av ledningsuppgifter inom det fria bildningsarbetet, erfarenhet av ledar- och chefsskap, positivt utvecklingsgrepp samt samarbets- och organisationsförmåga. Beredskap för undervisning i ett ämne inom den grundläggande utbildningen anses som en fördel.

Vi erbjuder ett mångsidigt jobb och möjlighet att vara med om att utveckla fria bildningen inom Vasa stad.

Den uppgiftsbaserade lönen är 3974,47 € / mån.
Prövotiden är sex månader.

Innan arbetet börjar bör den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg (T-intyg) över sitt hälsotillstånd samt ett straffregisterutdrag enligt lagen 504/2002.

De som kallas till intervju ska ta med examens- och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Rektor Fredrik Kullberg, fredrik.kullberg(at)edu.vaasa.fi eller tfn. 040 551 2156
Ledande rektor Sannasirkku Autio, tfn. 0400 299 826 eller annasirkku.autio(at)edu.vaasa.fi

Bildningssektor / Vasa Arbetarinstitut
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.