Sibbo är en växande och smidig tvåspråkig kommun strax intill huvudstadsregionen. Enheten Lokalitetsförvaltning vid Avdelningen för teknik och miljö, planerar, låter bygga, underhåller och hyr lokaliteter till kommunens enheters behov. Enheten ansvarar för lokaler som kommunen förvaltar, till exempel skolor, daghem, hälsocentraler och kulturbyggnader. Kommunen förvaltar totalt cirka 100 byggnader.

Vi söker nu en REPARATIONSYRKESMAN för en fast anställning.

Till reparationsyrkesmannens arbetsuppgifter hör att underhålla kommunens fastigheter, som i fastigheterna gjorda reparations- och ändringsarbeten (tex timmermans- och ytbeläggningsarbeten, som målnings-, plattläggnings- och mattarbeten). I uppgiften behövs en fast och effektiv arbetsinsats, byggnadstekniskt kunnande, erfarenhet av reparationsyrkesmansuppgifter samt samarbetsförmåga.

Kompetenskraven för uppgiften är grundutbildning i byggnadsbranschen eller annan tillämplig examen, tillräcklig erfarenhet i arbetet samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket.
Arbetsfältet är i hela Sibbo varav skötande av uppgiften kräver körkort och andvändningsmöjlighet av egen bil förespråkas. I uppgiften uppskattar vi kompetenser inom byggnadsbranschen. Arbetsfältet är i hela Sibbo varav skötande av uppgiften kräver körkort och andvändningsmöjlighet av egen bil förespråkas. I uppgiften uppskattar vi kompetenser inom byggnadsbranschen.

Villkoren för tjänsteförhållandet bestäms enligt det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA). Den som väljs för befattningen ska visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd före prövotidens slut. Prövotiden är sex månader. Uppgiftrelaterade grundtimlönen 12,60 €/h) + möljiga tillägg, veckotimmarna 38,75 h.

Vänligen lämna in din ansökan senast 12.4.2021 kl. 16.00. via nedanstående länk eller via adressen www.sipoo.fi/sv/ rekry Den sökande ska registrera sig och skapa en arbetssökandeprofil i Kommunrekry.
Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju. Ansökningstiden har förlängts, ansökningar som lämnats in tidigare beaktas.

Läs mer

http://www.sibbo.fi
https://www.sipoo.fi/sv/arbete/att-jobba-i-sibbo/

Mer om arbetsgivaren

Mer information ger chefen för reparationsarbeten Kenneth Albrecht tel.040 191 4541 eller kenneth.albrecht(at)sibbo.fi

Avdelningen för teknik och miljö, Lokalitetsförvaltning
Adress: Mårtensbyvägen 94, 04130 Sipoo

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!

Sibbo kommun - Savuton työpaikka Sibbo kommun - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat