Skip to main content
test
Resursbarnskötare - Loviisan kaupunki

Vi söker en resursbarnskötare inom småbarnspedagogik till ordinarie uppgift från och med 1.8.2023. Resursbarnskötarens uppgift är att stöda och handleda barnet som en medlem i gruppen och att möjliggöra det att barnet deltar i gruppens verksamhet tillsammans med den övriga personalen inom småbarnspedagogik. Till resursbarnskötarens arbetsområde hör alla småbarnspedagogiska enheter i Lovisa enligt det rådande behovet.

Som resursbarnskötare inom småbarnspedagogik får du arbeta professionellt med fostran och handledning inom specialpedagogik. Som resursbarnskötare sköter du om barnets dagliga behov och främjar barnens välfärd och holistiska fostran som en del av en mångprofessionell grupp. Du stöder barnets utveckling och främjar barnets delaktighet och upplevelse av gemenskap genom att utnyttja olika uttryckssätt och handledningsmetoder. Specialläraren inom småbarnspedagogik, tillsammans med enhetsledaren, stöder dig i ditt arbete.

I uppgiften förutsätter vi goda kommunikationsfärdigheter och en förmåga att beakta behoven till handledning och stöd som individer med olika bakgrund har. Vi uppskattar en förmåga att bemöta barnen och deras vårdnadshavare individuellt, uppskattande och sensitivt. Vi uppskattar också goda samarbetsfärdigheter och flexibilitet samt att du tar med dig ditt eget kunnande till barnens och arbetsgemenskapens användning.

Behörighetskraven grundar sig på lagen om småbarnspedagogik (540/2018). Av sökanden med närvårdarbehörighet förutsätter vi en examen i enlighet med utbildningsprogrammet för vård och fostran av barn och unga.

Veckoarbetstiden är 38,25 timmar. Den uppgiftsrelaterade månadslönen är enligt AKTA. Vid besättandet av uppgiften tillämpas en prövotid på fyra månader.

Den som väljs till uppgiften bör, innan arbetsförhållandet inleds, förete ett brottsregister i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) samt visa upp ett godtagbart läkarintyg över hälsotillståndet inom 30 dagar från inledandet av arbetsförhållandet.

Om uppgiften intresserar dig skicka din ansökan med bifogade studie- och arbetsintyg via kuntarekry.fi/se/ senast 19.6.2023 kl. 12.

Läs mer

http://www.lovisa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

chefen för småbarnspedagogik Sofia Hoff, tfn 044 349 3132 och speciallärare inom småbarnspedagogik Tarja Tuominen tfn 044 055 5327

Lär dig mer om oss

Småbarnspedagogiken i Lovisa

Kom och jobba i Finlands bästa småstad! I Lovisa bor cirka 15 000 aktiva och deltagande invånare. I Lovisa hittar du en havsnära boendeidyll, livskraftiga byar och en fridfull natur. Stadens anställda erbjuder människonära och företagsvänlig service på två språk.


Adress: Schäsvägen 3, 07930 Pernaja
Loviisan kaupunki - Savuton työpaikka Loviisan kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja Loviisan kaupunki - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat