Skip to main content
test
Resursbarnskötare inom småbarnspedagogik - Kirkkonummen kunta

Kyrkslätts kommuns svenska småbarnspedagogik har fått statligt specialunderstöd för åtgärder som främjar jämlikheten inom småbarnspedagogiken och för utveckling av kvaliteten genom fyra (4) resursbarnskötare.

Målet är att stödja förverkligandet av jämlikheten, likabehandlingen och en inkluderande verksamhetskultur inom småbarnspedagogiken. Med statsunderstödet främjas inlärning, välbefinnande, interaktion och barnets rätt till nödvändigt och tillräckligt tidigt stöd. Vi anställer fyra (4) resursbarnskötare för tiden 18.10.2022-30.7.2023 till våra tre (3) kommunala svenskspråkiga daghem: Sjökulla daghem i norra Kyrkslätt (endast 20 minuter från Kyrkslätt centrum), Hommas daghem i östra Kyrkslätt (endast 12 minuter från Kyrkslätt centrum) och Prästgårdsbackens daghem med tre enheter belägna i Kyrkslätt centrum.

Genom tilläggsresurser i form av barnskötare söker vi permanenta ändringar i den småbarnspedagogiska vardagen. Med rätt riktade tilläggsresurser minskar vi risken för utslagning och jämnar ut skillnader i lärande, välmående och interaktion.

Vi förväntar oss att du har en flexibel och positiv attityd, en förmåga att anpassa dig till nya och växlande situationer, goda samarbetsfärdigheter, ett proaktivt och ansvarsfullt sätt att arbeta.

Vi erbjuder dig en mångsidig arbetsbild där du har möjlighet att påverka daghemmets verksamhet samt en smidig och flexibel verksamhetskultur i ständig utveckling i en trevlig arbetsgemenskap.

Behörighetsvillkoren för uppgiften som barnskötare inom småbarnspedagogik är grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, en lämplig grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller någon annan motsvarande lämplig examen där det ingår eller som kompletterats med tillräckligt omfattande examensdelar i vård, fostran och undervisning av barn. Lagen om småbarnspedagogik § 28 (540/2018) I statsrådets förordning 3 § (1177/2018) fastställs lämpliga examina.

Prövotid enligt gällande lagstiftning.

Den som blir vald till uppgiften ska visa upp ett straffregisterutdrag inom 30 dagar från delfåendet av beslutet (lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 504/2002).

Ansökningarna ska skickas senast 17.10.2022 kl. 12.00 via den elektroniska blanketten på Kommunrekry www.kuntarekry.fi (arbetsnyckel 436527).

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mera information:
Sjökulla daghem: Daghemsföreståndare Catrine Nordström tfn 050 310 6908.
Hommas daghem: Daghemsföreståndare Tina Stjernberg tfn 040 839 0472
Prästgårdsbackens daghem: Susanne Fagerström tfn 040 555 0257
Chef för svensk småbarnspedagogik: Ellen Engdal-Dannbäck tfn 040 080 7631
Förfrågningar per e-post: fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi.

Lär dig mer om oss

Serviceområdet för bildning och fritid, Svensk småbarnspedagogik

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Bildningsväsendets mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen, och vidare till andra stadiets gymnasieutbildning, är en ledande tanke i vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi många nya möjligheter och utmaningar. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats. Välkommen med i vår duktiga skara!


Adress: Sjökullavägen 285, Ljusdalavägen 5, Rådalsvägen 6, 02400 Kirkkonummi

Sinulle suositellut työpaikat