Skip to main content
test
Resurslärare - Kirkkonummen kunta

Vårt mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av andra stadiet, är en ledande tanke i allt vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi dig många nya utmaningar och möjligheter! Välkommen med i vår duktiga och professionella fostrarskara!

Winellska skolan lediganslår en tjänst som timlärare på heltid (resurslärare) för tidsperioden 29.9.2023-3.6.2024.

Du arbetar både med elever i lågklasserna och högklasserna enligt ett skräddarsytt schema som kan variera efter behov. Som resurslärare finns du med i klassundervisningen som en ytterligare trygg vuxen. Du är flexibel, positiv, stresstålig och har god hand med såväl elever som vuxa. Du är driftig och samarbetar gärna med olika aktörer och i olika team.

Behörighetskrav enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (F986/1998). Den som anställs skall uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag (L504/2002, arbete med barn) inom 30 dagar från delfåendet av anställningsbeslutet. Prövotid enligt gällande lagstiftning

Observera att du bör bifoga dina examensbetyg eller andra sådana intyg där din behörighet framgår.

Skicka din ansökan senast 28.9.2023 före kl. 12.00 via Kuntarekry www.kuntarekry.fi (arbetsnyckel 552339).

Läs mer

https://www.winellskaskolan.fi/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Rektor för Winellska skolan Katri Vepsä, katri.vepsa@kirkkonummi.fi

Lär dig mer om oss

Winellska skolan

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med över 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 1 700 experter från olika områden arbetar för kommunen. Bildningsväsendets mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen, och vidare till andra stadiets gymnasieutbildning, är en ledande tanke i vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi många nya möjligheter och utmaningar. Kyrkslätt är en rökfri arbetsplats.


Adress: Gesterbybågen 3/Kyrkslätts centrum, 02400 Kirkkonummi

Sinulle suositellut työpaikat