Resurslärare i förskoleundervisningen - Siuntion kunta

Är du intresserad av att jobba som resurslärare i den svensk- och finskskspråkiga förskoleundervisningen?

Sjundeå är en tvåspråkig kommun var den svensk- och finskspråkiga förskoleundervisningen fungerar i grundskolans utrymmen. Vi söker nu en resurslärare som jobbar i båda förskoleenheterna.

Målsättningen är att vi med resursläraren får mer tid att stöda barn med behov av stöd och redan i ett tidigt skede stödja barnens välbefinnande samt försäkra barnets jämlika möjligheter att gå sin individuella lärstig.

Till uppgifterna hör bl.a. planering av verksamhet tillsammans med förskolelärarna, leda funktionella smågrupper samt samarbete med lärarna och elevvården.

Uppgiften kräver goda muntliga och skriftliga kunskaper i antingen svenska eller finska. Till fördel räknas ifall du behärskar det andra inhemska språket. Dina språkkunskaper avgör ifall du jobbar både med den svensk- och finskspråkiga förskoleverksamheten eller endast på den svenska eller finska sidan.

Vi förväntar oss att du kan självständigt planera och organisera verksamheten samt har en mycket god interaktionsförmåga.

Vi uppskattar ett positivt on idérikt arbetssätt och en ständig vilja att utveckla arbetet. Du kan använda och anpassa olika metoder i olika situationer. Du ser positivt på barnet och har ett uppmuntrande arbetssätt.

I Sjundeås förskoleverksamhet har vi en kunnig och motiverad personal som har en vilja att ständigt utveckla sitt arbete. Vi jobbar helhjärtat med barnen och glädjen för arbetet är kontinuerligt närvarande.

Behörighetskrav: Behörighet för lärare inom småbarnspedagogik enligt 26 § i lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Personen som väljs till uppgiften ska inom 30 dagar från att ha fått information om valbeslutet påvisa ett straffregisterutdrag (lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 504/2002).

Läs mer

https://www.siuntio.fi/meille_toihin

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Nina Isometsä, nina.isometsa@siuntio.fi, 044 3861043

Lär dig mer om oss

Svensk- och finskspråkiga förskoleundervisningen

Sjundeå är en tvåspråkig kommun i västra Nyland som betonar ett lätt liv och boende i vardagen. Läge i närheten av huvudstadsregionen och smidiga trafikförbindelser gör Sjundeå till en utmärkt arbets- och bostadsort alldeles bredvid metropolområdet som en del av HRT-området. Som en nyskapande kommun bygger vi som bäst ett nytt bildnings- och välfärdscampus. Välkommen att bli en del av vår sammanflätade och dynamiska organisation, där alla jobbar för kommuninvånarnas väl!


Adress: Skolvägen 3, 02580 Siuntio

Sinulle suositellut työpaikat