Skip to main content
test
Resurslärare - Kokkolan kaupunki

Svenskspråkiga undervisningstjänster i Karleby stad söker en resurslärare för att stödja special- och ämnesundervisningen i Donnerska skolan. Tjänsten besätts för tiden 1.8.2023-31.7.2024 och bör sökas senast 9.6.2023 kl. 12.00 via www.kuntarekry.fi. Ansökan kan även inlämnas till Karleby stad, bildningscentralen, PB 43, 67101 Karleby.

Av den valda förväntas flexibilitet, goda samarbetsfärdigheter med både personal och elever. Kunskaper och erfarenhet av användning av moderna hjälpmedel och metoder ser vi som en fördel.

Resursläraren har ett nära samarbete med speciallärarna, ämneslärarna och elevvårdspersonal. Hen deltar i mångprofessionellt samarbete som kunnig inom pedagogik. Av resursläraren förväntas lärarbehörighet inom grundläggande undervisning.

Behörigheten bestäms enligt § 2 i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undevisningsväsendet (986/1998) och av sökande förutsätts utmärkta kunskaper i svenska. Lönesättning enligt UKTA. De som kallas till intervju ombeds ta med examens- och arbetsintyg i original och kopia av dem.

Tjänsten besätts med 6 månaders prövotid. Den som valts bör inom en månad efter valet uppvisa godtagbart läkarintyg och straffregisterutdrag enligt lag 504/2002 för att valet skall vinna laga kraft.

Läs mer

http://www.kokkola.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

rektor Kaj Holmbäck, tfn 044 7809 671, eller chef för svenskspråkiga undervisningstjänster Ronnie Djupsund, tfn 040 8065 000

Lär dig mer om oss

Karleby stad, svenskspråkiga undervisningstjänster

Karleby stad är ett tvåspråkigt landskapscentrum med ca 48 000 invånare. Karleby förnyas djärvt och erbjuder sina invånare utmärkta boendeförhållanden, högklassig basservice samt mångsidiga möjligheter till fritidsaktiviteter. Ett högklassigt utbud av utbildning och fortbildning samt en mångsidig näringsstruktur är stadens styrkor. Stadens bildningsväsende sysselsätter ca 1 300 personer. Undervisningstjänsterna har attraktionskraft och siktar på framtiden. Det finns 22 finskspråkiga och fem svenskspråkiga skolor inom grundläggande utbildning samt två gymnasier i Karleby. Dessutom finns det yrkes- och vuxengymnasieverksamhet i staden. I början av karriären erbjuds personalen vid utbildningstjänster mentorskap.


Adress: PB 43, 67101 Kokkola
Karleby stad - Savuton työpaikka Karleby stad - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat