Resurslärare / Onkilahden yhtenäiskoulu - Vaasan kaupunki

Vasa stads finskspråkiga grundläggande utbildning söker en resurslärare till Onkilahden yhtenäiskoulu för tiden 5.10.2020 - 30.6.2021.

Onkilahden yhtenäiskoulu är en enhetsskola för årskurserna 1-9, som inledde sin verksamhet i januari 2018. Skolan har något över 800 elever, av vilka cirka 280 i årskurserna 1-6.

Uppgiften är att fungera som resurslärare i årskurs 1.-9. 24h per vecka.

Behörighetsvillkor till uppgiften är enligt förordning 986/1998.

Språkkunskapskravet är goda muntliga och skriftliga färdigheter i finska.

Vi förutsätter:
- behörighet som speciallärare, mångsidig speciallärare eller klasslärare
- förmåga att undervisa i åk 1-9
- god kännedom om läroplanen

Vi värdesätter:
- dubbelbehörighet
- vilja och förmåga till ett flexibelt samarbete med övriga lärare och elever av olika slag
- erfarenhet av en mångkulturell skola samt av en enhetsskola
- tidsenliga färdigheter i informations- och kommunikationsteknik

Vi erbjuder en intressant arbetsuppgift, där du får arbeta i en inspirerande arbetsgemenskap med många aktörer i Vasas största enhetsskola.

Prövotiden är tre månader.

Innan arbetet börjar bör den valda uppvisa ett straffregisterutdrag enligt lagen 504/2002.

Intervjuerna hålls vecka 40.

De som kallas till intervju ska ta med examens- och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren
  • Bildningssektor / Onkilahden yhtenäiskoulu
  • JobbVisstidsanställningHeltidsarbete
  • VSA905-02-188-20
  • 5.10.2020
  • Lönesättning enligt UKTA
  • 15.9.2020 - 29.9.2020 15:00
  • VasaÖsterbotten

Rektor Elise Hytönen tfn. 040 822 8803
elise.hytonen@edu.vaasa.fi

Bildningssektor / Onkilahden yhtenäiskoulu
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.