Skip to main content
test
Resurslärare till Sursik skola - Pedersören kunta

Resurslärare till Sursik skola

Vi söker en lärare till vår nystartade lilla klass i Sursik skola. Vi erbjuder en ny form av undervisning i liten grupp där vi kallar läraren för resurslärare. I den lilla klassen finns det plats för högst 5 elever/resurslärare. Lilla klassen erbjuder en anpassning/skräddarsydd stödform för de elever som behöver jobba i mindre grupp. Det kan vara t.ex. för att få arbetsro och kunna koncentrera sig, få mera direkt vuxenkontakt, handledning eller extra hjälp med skolarbetet. I mån av möjlighet kan eleverna i den lilla klassen integreras i den normala ämnesundervisningen. Den lilla klassen har också alltid tillgång till en skolgångshandledare.

Vi söker dig som har den behörighet som föreskrivs i lagstiftningen (F om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 1998/986), och dessutom är en person med yrkeskunnighet och pedagogisk kompetens. Du är en lagspelare, förtrogen med modern teknik och har ett intresse för pedagogiskt utvecklingsarbete samt är villig att ständigt utöka din kompetens. I rekryteringen betonar vi särskilt följande egenskaper:

• Personlig motivation och ett flexibelt förhållningssätt.
• Kommunikations- och samarbetsförmåga.
• Ett positivt förhållningssätt till elever i behov av särskilt stöd.

Sökande bör bereda sig på att vid behov genomgå intervju.
För närmare uppgifter ring utbildningsdirektör Rolf Sundqvist, tel. 06-7850250 eller rektor Martin Ahlskog tel. 06-7850255

Den valda bör inom en månad uppvisa godtagbart läkarintyg samt straffregisterutdrag enligt lag 504/2002 för att valet skall vinna laga kraft. Prövotiden är 3 månader.
Undervisningsskyldigheten för tjänsten är 24 vh.

Tjänsten är till att börja med tidsbunden för läsåret 2022-2023 men det finns goda möjligheter till förlängning. Tjänstgöringen inleds 1.8.2022.

Ansökningstiden går ut 23.5.2022 kl. 15.00

Läs mer

https://www.pedersore.fi/sv/barn-and-skola/vara-skolor/sursik-skola/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Rolf Sundqvist, tel. 06-7850250 eller rektor Martin Ahlskog tel. 06-7850255

Lär dig mer om oss

Sursik skola

Utmärkande för Pedersöre kommuns avdelning för utbildning och fostran är ett decentraliserat skolnät. Inom den svenskspråkiga avdelningen ges förskolundervisningen i samband med dagvård och den allmänbildande grundläggande undervisningen i årskurs 1-6 i särskilda enheter. På årskurs 7-9 sammanförs eleverna från hela kommunen till Sursik skola.


Adress: Sursikvägen 43, 68910 Pännäinen

Sinulle suositellut työpaikat